Beleid

Wat is strategie?

Strategie is de route bepalen, de weg naar jouw succes. Je beschrijft wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt aan mensen, middelen en tijd. Maak je strategie concreet en behapbaar, zodat het richting, focus en structuur geeft.

Een echte strategie is als je vanuit de stip op de horizon, de lange termijn van 10 jaar, redeneert naar het moment waar je als organisatie nu staat. Je verdeelt de doelstellingen en subdoelstellingen met de bijbehorende acties in lange, middellange en kortetermijndoelstellingen. Dat vraagt het nodige aan denkkracht en inzicht in wat er in de wereld om je heen gebeurt en welke impact dat oplevert alsmede een onderverdeling in verschillende tijdsfasen.

En als je doelstellingen eerder kunt bereiken dan haal je ze natuurlijk naar voren. Zo ben je als bestuur ook tactisch goed bezig.

Voorbeeld
Je wilt als actief watersporter van een nu nog in Nederland onbekende roeisport over 10 jaar dat alle 40 Nederlandse roeiverenigingen deze nieuwe tak van sport beoefent. Ook wil je dat deze nieuwe sport deelneemt aan een Europees kampioenschap. Het is de bedoeling dat Nederland daarin hoog scoort. Wat ga je doen en in welke termijnen ga je dat doen?

Korte termijn doelstellingen:

 • Binnen de eigen vereniging is een clubje mensen dat enthousiast is. Het bestuur ondersteunt het initiatief en ziet de toegevoegde waarde van iets nieuws met name onder de jeugd en draagt dat ook uit.
 • Het clubje enthousiastelingen wordt een door het bestuur ingestelde commissie.
 • De vereniging regelt (huurt, koopt 2e hands of leent) een geschikte boot en het groepje enthousiastelingen gaat er flink mee sporten.
 • Er is een communicatieplan opgesteld en er worden structureel leuke filmpjes en andere bijdragen via social media gedeeld. Binnen de vereniging wordt nieuwsgierigheid en bekendheid gecreëerd.
 • Het bestuur ondersteunt het initiatief volmondig en neemt een post in de begroting op waardoor enkele boten gekocht kunnen worden. Bestuur en ALV zijn akkoord.
 • Er wordt alvast 1 gloednieuwe boot aangeschaft.

Middellange termijn doelstellingen:

 • Er is een landelijke vereniging opgericht waar alle roeiverenigingen bij zijn aangesloten. De landelijke vereniging zorgt voor kennis, kunde en trainingsfaciliteiten en faciliteert de leden met het opstarten en beoefenen van deze nieuwe sport.
 • De eigen vereniging heeft inmiddels meerdere boten aangeschaft waar flink mee gesport wordt.
 • De aangesloten verenigingen maken onderling gebruik van elkaars boten en er worden verschillende regionale competities georganiseerd.
 • Iedere vereniging heeft één of meerdere boten.
 • Er is een aantal sponsoren en fondsen bereid gevonden om het vereiste bedrag te investeren in trainingsfaciliteiten en in de aanschaf van boten.
 • Er is een groeiende bekendheid in Nederland over de nieuwe sport.

Lange termijn doelstellingen:

 • Iedere roeivereniging kent de sport, heeft geschikte boten en beoefent deze sport actief
 • Er is een landelijk draaiende competitie waarin iedere roeivereniging met een eigen team participeert en waarvan de top 3 deelneemt aan het EK.
 • Nederland eindigt in de top 3 op het EK.

Strategisch plannen

Zoals uit het voorbeeld blijkt is het een opbouw in termijnen gericht op het proberen te realiseren van je visie. Ieder deel is dus niet een op zichzelf losstaande periode waarna er weer van voren af aan begonnen wordt alsof er een nieuw moment 0 is. Integendeel! Het is juist zaak om de korte, middellange en de lange termijn doelstellingen goed op elkaar af te stemmen. Doe je dat als bestuur dan ben je strategisch aan het plannen.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!