Beleid

De voordelen van helder beleid

We noemen een paar voordelen van helder beleid:

 • Het geeft richting
  Het geeft richting aan het bestuur en de vrijwilligers / werknemers hoe ze moeten handelen. Wat doe je wel en wat doe je niet. Is er een prioriteitenlijst? Dan is het ook duidelijk wat als eerste moet gebeuren en wat pas later volgt.
 • Alle neuzen dezelfde kant op
  Als iedereen het eens is over de uitgezette koers – en als het goed is heeft men daar zelf ook aan meegewerkt – dan is het fijn dat de neuzen dezelfde kant op staan. Je kan immers nog zoveel voornemens op papier zetten, maar als de cultuur er niet naar is en de mensen willen niet? Dan wordt het erg lastig om je doelen te bereiken en loop je het risico dat de organisatie inefficiënt wordt. Men mag elkaar dus best aanspreken op gedrag wat niet past binnen die uitgezette koers. Als bestuur let je daar scherp op.
 • Wederzijdse verwachtingen zijn duidelijk
  Het voorgaande maakt duidelijk dat de wederzijdse verwachtingen van elkaar helder dienen te zijn: iedereen zet zich voor hetzelfde doel in. De vrijwilligers zullen dat in verschillende maten doen – een en ander hangt natuurlijk af van de beschikbare tijd en de te leveren bijdrage – maar men snapt en begrijpt elkaar als het gaat om de koers en de gewenste inzet.
 • Het is een richtlijn voor de financiën, e.d.
  De uitgezette koers, het heldere beleid, is ook een richtlijn voor deelgebieden als financiën, huisvesting, locatie, werven van bepaalde vrijwilligers, het noodzakelijke bestuursmodel enz. Het maakt het voor het bestuur dus makkelijker om op basis van het vastgestelde beleid keuzes te maken. Wat haaks staat op het eigen beleid doe je niet. Tenminste als er geen dringende, onvoorziene reden daartoe is.
 • Duidelijke verbinding met de externe stakeholders.
  Het zorgt ook voor een duidelijke verbinding met de externe stakeholders. De stakeholders kunnen bijvoorbeeld een gemeente als subsidiegever zijn maar ook sponsoren, fondsen, mogelijke nieuwe leden of vrijwilligers, of andere partijen waar je mee samen werkt of in de nabije toekomst wilt werken.
  Het zorgt voor een duidelijke positionering in de maatschappij.

Voorkom zwalkend beleid

Zwalkend beleid – het ene jaar doe je dit en het andere jaar doe je iets anders – leidt tot vaagheid en uiteindelijk tot onbekendheid bij het publiek. Waar sta je nu voor en wat doe je precies? Het kost dan veel moete om de ‘hearts and minds’ terug te winnen. Blijf daarom dan ook altijd bij de kern van je bestaan. En lees nog regelmatig de doelstelling in de eigen statuten er op na.

Relevante evenementen

Werven van bestuursleden

6 mei | 19:00 - 21:00

Sociale veiligheid

8 mei | 14:00 - 16:00

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!