Werken met vrijwilligers

Waarderen van vrijwilligers

Waarom waarderen?

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in, en dat mag gewaardeerd worden. Uiteindelijk doen ze iets goeds voor de samenleving door binnen jouw organisatie aan de slag te zijn. Dus denk ook aan jouw vrijwilligers als er een succes te vieren is binnen uw organisatie; zij hebben dit mede mogelijk gemaakt!

Hoe kun je dit doen?

 • Door belangstelling te tonen voorwerkzaamheden van vrijwilligers (vraag bijvoorbeeld hoe het is geweest), een kaartje te sturen bij ziekte of het geven van een eindejaarsgeschenk.
 • Vergeet ook niet vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten, bijvoorbeeld met de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december.
 • Wat ook belangrijk is, zo blijkt uit verschillende studies: aansluiten bij de intrinsieke motivatie van vrijwilligers. Deze intrinsieke motivatie is voor iedere persoon anders. Voor de een gaat het om kennis en ervaring opdoen, voor de ander om het uitbouwen van het eigen netwerk of een zinvolle daginvulling. Hoe weet je als organisatie of professional wat de intrinsieke motivatie is van een vrijwilliger? De kortste route is: ernaar vragen. Door in te spelen op die motivatie, zorg je ervoor dat vrijwilligers zich meer gewaardeerd voelen.
 • Het geven van een vrijwilligersvergoeding en/of een onkostenvergoeding.
  Dit zal niet altijd mogelijk zijn, vanwege beperkte financiële middelen. Meer info: zie paragraaf Vrijwilligersvergoeding en Onkostenvergoeding

Goed vrijwilligersbeleid als belangrijke basis

Een hele belangrijke vorm van waardering is goed vrijwilligersbeleid! Want hiermee geef je aan dat je jouw vrijwilligers serieus neemt. Dat je heldere afspraken belangrijk vindt en dat de begeleiding jouw aandacht heeft.

TIPS

 • Maak zo nu en dan een informeel praatje of/en geef een mooi compliment.
 • Zorg ervoor dat vrijwilligers zich welkom voelen, bijvoorbeeld door een koffiemomentje op de eerste dag.
 • Ken vrijwilligers bij naam en als persoon. Zorg dat je weet wat iemand wil van vrijwilligerswerk.
 • Nodig vrijwilligers ook uit bij uitjes of een feest voor professionals.
 • Een goede intake helpt om vrijwilligers te binden. In de intake kun je de motivatie van de vrijwilliger centraal zetten. Wees duidelijk over taken, verantwoordelijkheden en andere onderlinge afspraken. Evalueer regelmatig wat er goed gaat en wat niet goed gaat in de samenwerking.
 • Het waarderen van vrijwilligers vraagt om middelen. Hier kun je als organisatie creatief mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan sponsering en donaties. Vraag de lokale winkelier of een grote ondernemer of zij jullie hierbij willen helpen.
 • Je kunt denken aan een kerstpakket, maar vergeet de moslims dan niet bij het offerfeest. Ook kun je een jaarlijks uitje organiseren of een zomerbarbecue. Of doe iets met individuele motieven. Wat is er mooier dan iemand persoonlijk te waarderen op grond van diens hobby’s of karakter?
 • Naast geschenken en inspraak vinden vrijwilligers het leuk om op de hoogte te blijven via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Training en relevante cursussen vallen eveneens in de smaak. Kortom, het waarderen van uw vrijwilligers is van groot belang, en het omvat méér dan een kerstpakket.
 • Attendeer jouw vrijwilligers op de waardering van de gemeente Den Haag. Met de cadeaukaart voor vrijwilligers spreekt de gemeente Den Haag haar waardering uit voor de vele Hagenaars die zich vrijwillig inzetten voor een organisatie.
 • Attendeer jouw vrijwilligers op de Den Haag Doet Vrijwilligers Academie https://www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl/ Dit is dé plek waar het opleidingsaanbod voor vrijwilligers in Den Haag overzichtelijk is verzameld. Met deze workshops en cursussen kan iedere vrijwilliger zich verder ontwikkelen.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!