Werken met vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

Wat is vrijwilligersbeleid en het belang ervan

Het beschrijft hoe jullie met vrijwilligers omgaan om de organisatiedoeleinden te bereiken. Maar ook dat de rechten, plichten en verwachtingen van de vrijwilliger zijn. Dat geeft de vrijwilligers én de organisatie houvast.

Het belang van vrijwilligersbeleid

Met een vrijwilligersbeleid dat op orde is, kunnen de vrijwilligers bij jouw organisatie hun taken met plezier uitvoeren. Want met een helder beleid weet je wat je van elkaar kan verwachten. Ook zorg je ervoor dat vrijwilligers op de juiste plek komen en hoe lastige situaties tijdig kunnen worden aangekaart. Kleine vrijwilligersorganisaties begeleiden we graag bij het opstellen van een goed vrijwilligersbeleid.

Goed vrijwilligersbeleid maakt jouw organisatie aantrekkelijker

Zeker in een tijd waarin het lastiger is om vrijwilligers te vinden, is het ontzettend belangrijk.

Hoe ziet vrijwilligersbeleid eruit?

Binnen het vrijwilligersbeleid worden een aantal onderwerpen behandeld. We benoemen hieronder een paar.

  1. Missie en visie vrijwilligerswerk.

Missie, visie en doel van de organisatie zijn bekend bij de vrijwilligers.

Missie, visie en doel worden in de praktijk herkend.

  1. Positie vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn op de hoogte van taken en verantwoordelijkheden.

Daar waar ook beroepskrachten werkzaam zijn, is het helder wat de plaats van de vrijwilligers is in de organisatie.

De positie van eventuele uitkeringsgerechtigden is helder.

  1. Werving en selectie.

Bij het werven wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen.

Selectie leidt tot het matchen van de juiste vrijwilliger op de juiste plek.

Tips:
Maak een wervingsplan op maat. Je kunt hiervoor terecht bij PEP. (https://pepdenhaag.nl/vrijwilligers-vinden-voor-jouw-stichting )

  1. Afspraken

Er zijn heldere afspraken gemaakt met de vrijwilligers.

Afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst of anderszins.

De vrijwilligers zijn op de hoogte van onkostenvergoedingen en ongevallenverzekering.

De huis- of omgangsregels zijn bekend.

  1. Begeleiding

Vrijwilligers worden ingewerkt om hun taken goed uitgerust te kunnen uitvoeren.

Vrijwilligers weten waar zij terecht kunnen met vragen of kwesties.

  1. Voortgang en evaluatie

Er vindt minimaal één keer per jaar een voortgangsgesprek plaats.

Tussentijds wordt de tevredenheid van de vrijwilliger regelmatig (informeel) getoetst.

  1. Waardering van vrijwilligers

Vrijwilligers worden individueel gewaardeerd (kaartjes, verjaardagen, ziekte).

Vrijwilligers worden in teamverband gewaardeerd middels uitjes, borrels, evenementen, etc.

  1. Groei en ontwikkeling

Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld zich verder te ontwikkelen door middel van scholing.

Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld door te groeien in de organisatie.

  1. Inspraak van vrijwilligers

De vrijwilligers worden gestimuleerd hun mening te geven over de invulling van hun taken.

De vrijwilligers kunnen meedenken bij nieuwe ontwikkelingen en beleidsveranderingen.

  1. Informatievoorziening

Vrijwilligers zijn op de hoogte van regelingen met betrekking tot privacybeleid en VOG.

De vrijwilligers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de organisatie of ander relevant nieuws.

Ondersteuning naar Goed vrijwilligersbeleid

Er komt best wel wat kijken bij goed vrijwilligersbeleid, zoals hierboven blijkt. Je bent er niet met alleen een vrijwilligersovereenkomst en af en toe een gesprekje. Maak er werk van! Het maakt jouw organisatie veel aantrekkelijker voor nieuwe vrijwilligers. PEP biedt gratis begeleiding.

Haags Keurmerk voor Vrijwilligerskeurmerk

Via het volgen van 3 workshops kun je vrijwilligersbeleid schrijven en Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties behalen. Met een keurmerk ben je een serieuzere partner voor fondsen en subsidieverstrekkers, want zo zien zij dat jouw organisatie het vrijwilligersbeleid op orde heeft. Maar vooral: met het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties laat jij zien dat jij jouw vrijwilligers belangrijk vindt en waardeert! Het keurmerk is 4 jaar geldig, dan vindt er een herkeuring plaats.
Meer informatie (https://pepdenhaag.nl/werken-met-vrijwilligers )

Goed Geregeld

Voor grotere organisaties met veel vrijwilligers en veel betaalde krachten komen niet in aanmerking voor het Haags Keurmerk. PEP heeft meerdere Goed Geregeld adviseurs in dienst die kunnen helpen bij het behalen van het landelijke Goed Geregeld Keurmerk. Dit wordt uitgegeven door NOV. Meer informatie vindt je hier: www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl. Ook het Goed Geregeld keurmerk is 4 jaar geldig, dan vindt er een herkeuring plaats.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!