Werken met vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding

Vrijwilligersvergoeding door de organisatie

Je mag de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding geven. Dat is niet verplicht. Er is een maximum bedrag voor de vrijwilligersvergoeding. Alleen dan is de vrijwilligersvergoeding onbelast. Je hoeft deze vergoeding niet door te geven aan de Belastingdienst.

Betaal je meer dan het maximumbedrag voor vrijwilligersvergoeding? Dan kan de Belastingdienst de vergoeding als loon zien en moet je loonheffingen inhouden. Ziet de Belastingdienst jouw vrijwilliger niet als vrijwilliger? Dan is de vergoeding die je betaalt geen vrijwilligersvergoeding maar loon. Je moet dan loonheffingen betalen.

Krijg je subsidie? Kijk dan in de voorwaarden of je van het toegekende bedrag een vrijwilligersvergoeding mag betalen.

Kom je in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding

In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding:

  1. Je bent ouder dan 21 jaar. In 2023 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van € 190 per maand en tot een maximum van € 1.900 per jaar. Zowel jouw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  2. Je bent jonger dan 21 jaar. En je hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. In 2023 krijgt u een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, tot een maximum van € 190 per maand en tot een maximum van € 1.900 per jaar. Zowel jouw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  3. Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Je hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2023 maximaal € 190 per maand en € 1.900 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Krijg je een hogere vergoeding?

Dan moet je over deze vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor jij vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op jouw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding. En dat het bedrag ook hoger is dan de door jou gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. Je geeft deze inkomsten op in uw aangifte inkomstenbelasting.

Actief bij meerdere organisaties

Werk je bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijg je per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moetjeu de vergoedingen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding jouw kosten dekt.

Voorbeelden:
Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

Je werkt als vrijwilliger bij een vereniging. Je bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. Jij hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

Je bent advocaat en je werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dien je bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost jou 5 minuten van jouw tijd. De stichting betaalt jou daarvoor éénmalig een bedrag van € 190. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Je hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

Je bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. Je krijgt een vergoeding van € 1.900. Dit bedrag wordt in 1 keer aan jou overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 5 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet. Ook het maandmaximum van € 190 en het jaarmaximum van € 1.900 worden niet overschreden. Je hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over jouw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

Je bent 20 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. Je ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie ben je geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,75 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding

Je werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden).

Je krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.900 wordt niet overschreden. Maar omdat het maandmaximum van € 190 in de eerste 2 maanden wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. Je krijgt in die maanden immers € 200 per maand. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Vrijwilligersvergoeding en bijstandsuitkering

Krijgt je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar.

Ben je jonger dan 27 jaar?

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van jouw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan word je gekort op jouw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Onkostenvergoeding

Krijg je een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoef je daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die je krijgt even hoog is als de gemaakte kosten.

Vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding

Krijg je naast de vergoeding voor uw inzet ook een vergoeding voor de gemaakte onkosten? Dan tellen wij de onkostenvergoeding op bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Is dit samen opgeteld meer dan € 190 per maand of € 1.900 per jaar? Dan houdt de organisatie belasting in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons.

Relevante evenementen

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!