WBTR: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Datum laatste update: 16 april 2021

Per 1 juli 2021 gaat de WBTR van kracht. Het doel van deze nieuwe wet is het professionaliseren van het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen. Wat houdt de wet in grote lijnen in voor jouw bestuur? Welke dingen moet je regelen om aan de nieuwe wet te voldoen?

Op 27 mei om 16 uur organiseren we een webinar voor Haagse stichtingen en verenigingen over dit onderwerp. Zoals de meeste van onze diensten is dit webinar gratis.

Meld je aan

Wat houdt de wet in?

Of je nu betaald of vrijwillig bestuurder bent, dat maakt geen verschil. Aanleiding voor de nieuwe wet is dat er teveel incidenten en wanbestuur voorkomen. Deze wet gaat dat tegen door nieuwe regels op te stellen over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De wet bestaat uit 10 onderdelen waaraan jouw stichting of vereniging moet voldoen.

Wat moet jouw bestuur vóór 1 juli regelen?

Het bestuur is verplicht om procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting vast te leggen. Ook betekent het dat er een wijziging van de statuten moet plaatsvinden. Dit hoef je niet vóór 1 juli te hebben geregeld. Het kan ook later dit jaar of volgend jaar.

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag hier niet tussen? Bekijk hier meer veel gestelde vragen.

Geldt de wet ook voor mijn vrijwilligersorganisatie?

De wet geldt voor stichtingen, verenigingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen. Of je nu een betaalde of vrijwillige bestuurder bent, dat maakt voor de wet niet uit. De wet gaat op 1 juli 2021 in. In principe zijn Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) uitgezonderd. Hiervoor gelden andere wettelijke regels (Bron: WBTR.nl).

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wat is er nieuw aan de WBTR?

Een belangrijke onderdeel van de WBTR is de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. Voorheen kon je als bestuurder ook al hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, maar de wet is strenger geworden. Er vallen nu meer zaken onder die aansprakelijkheid. Als er wat misgaat binnen de stichting of vereniging, kun je nu ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ook voor daden van medebestuursleden. Kijk hier voor meer algemene info over hoofdelijke aansprakelijkheid en verzekeringen.

Wordt bestuurswerk nu ingewikkelder?

Dat valt mee. En je kan altijd even aankloppen bij ons voor gratis advies. Reken op eenmalig een aantal uren tijdsinvestering om het een en ander uit te zoeken rond de WBTR. Je hoort vaak dat twee bestuursleden het uitzoekwerk oppakken. Deze twee bestuursleden lichten vervolgens in een uur tijd de andere bestuursleden in tijdens een bestuursvergadering. Er is een handig stappenplan ontwikkeld dat je kan volgen. Hierover later in dit artikel meer.

Móeten wij de statuten wijzigen?

Om aan de wet te voldoen zijn een paar wijzigingen nodig. Maar dit hoeft niet voor 1 juli te gebeuren. Dit kan ook later dit jaar of volgend jaar.

Ben ik als vrijwillige bestuurder nog steeds verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid via de Haagse Polis*?

De polisvoorwaarden van deze verzekering veranderen niet. De Haagse Polis bevat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit houdt in dat vrijwillige bestuurders verzekerd zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid en hun privévermogen beschermd is. Uiteraard geldt dit enkel wanneer er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

*De Haagse Polis is de vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Den Haag.

WBTR-Stappenplan

Stappenplan WBTR

Bron: wbtr.nl

Wat houdt het stappenplan in?

Met behulp van het WBTR-stappenplan is het mogelijk om in ongeveer drie uur alle onderdelen van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen – per 1 juli 2021 verplicht – te implementeren in de vereniging of stichting. Door de gekozen aanpak is het niet nodig duur juridisch advies in te winnen. Dat is mogelijk door de samenwerking van deskundigen in de wereld van verenigingen en stichtingen. Meer info is te vinden op WBTR.nl

Is het stappenplan gratis?

Nee. Om het verenigingen en stichtingen gemakkelijker te maken om aan de wet te voldoen, heeft een aantal verenigingen samengewerkt. Wij hebben ons als partner aangesloten bij dat collectief zodat jullie ook gebruik kunnen maken van dat voorwerk en een korting van 50% kunnen krijgen. Dan wordt het bedrag €120,- in plaats van €240,-. Je gebruikt hiervoor de kortingscode PEPWBTR. Deze korting is er voor alle relaties van PEP, oftewel voor alle maatschappelijke organisaties in Den Haag. Alle informatie is hier te vinden.

Kan ik niet zelf aan de slag in plaats van het stappenplan, want dat kost mij €120,-*?

Als je de eisen die WBTR stelt aan een bestuur goed wil doorvoeren, raden we je aan het stappenplan te gebruiken. Het leidt je door de gevraagde onderwerpen heen en je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Je kunt een beroep doen op de juridische helpdesk. Juridisch advies is normaal zeer kostbaar dus je geld heb je al snel terugverdiend.

*€120,- dat is het tarief na het toepassen van de 50% korting.

Onze stichting of vereniging heeft geen €120,- voor het stappenplan van WBTR.nl, wat nu?

Voor kleine initiatieven kan €120 een flinke besteding zijn. Wij raden je aan om onze webinar te volgen. Daarna kun je weloverwogen besluiten of het stappenplan voor jullie stichting toch noodzakelijk is of dat je het zelf regelt. De PEP adviseurs zijn geen juristen, maar helpen je wel graag op weg. Neem contact met ons op via [email protected] of 070 302 44 44

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem contact op met adviseur Pauline van der Valk via [email protected] of 070 302 44 44.
PEP Den Haag heeft dit document met zorg opgesteld. Indien bij gebruik van dit document er toch nog fouten of onjuistheden in zouden staan, en ten gevolge daarvan eventuele problemen en/of negatieve gevolgen ontstaan, kan PEP Den Haag hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.