Op een vrijdagavond werd Goos, vrijwilliger die senioren helpt met financiële zaken, gebeld door een van zijn cliënten. Ze was in tranen en helemaal overstuur. Niet verwonderlijk, want na een lang revalidatietraject was ze die avond bij thuiskomst geconfronteerd met een stapel rekeningen en aanmaningen. “Als je niet bekend bent met hoe het bij de belastingdienst werkt, dan is het ook eng om daarmee om te gaan.” zegt Goos, al zo’n 14 jaar vrijwillig ouderenadviseur (VOA). “Ik heb mevrouw die avond direct geholpen. Een gemeentelijk loket is dan natuurlijk niet open. Ook zijn loketten er niet om gerust te stellen, ze kunnen niet de persoonlijke aandacht geven. Daarom vind ik het zo waardevol dat we dit vanuit PCOB met gemeentelijke subsidie kunnen doen.”

Financiële hulp bij energiecrisis en belastingopgave

En zo helpen bestuurslid Goos en penningmeester Joke van PCOB Den Haag ieder jaarlijks ruim 100 cliënten. “Nu met de energiecrisis krijgen we daar veel vragen over. Mensen merken dat hun financiële ruimte kleiner wordt en willen niet in de problemen komen” zegt Joke, “Een balie is voor sommige senioren te onrustig. Wij komen bij de mensen thuis, kunnen een persoonlijke band opbouwen met mensen en doorvragen.” Goos: “Als iemand zegt dat diegene geen zorgkosten heeft gemaakt, en ik weet dat diegene een gehoorapparaat heeft, dan kan ik er toch even op wijzen dat de batterijen daarvoor vaak ook aftrekbaar zijn.”

Samenkomsten in Zuid-West

PCOB Den Haag is er voor de nodige financiële steun, maar ook voor samenkomsten, minstens zo belangrijk. “De meeste van onze leden wonen in Zuid-West Den Haag. Wij organiseren jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarbij we mensen informeren over bijvoorbeeld digitale zaken. En daar zit ook altijd een stukje gezelligheid bij, zoals een stamppot-buffet onlangs” vertelt Goos, “zo blijven wij in contact en kunnen we signaleren wat er onder onze doelgroep leeft.”

Dankzij subsidie is hulp toegankelijk

Joke was voor haar pensionering boekhoudkundig medewerker en weet dus heel veel op het gebied van financiële zaken. Ze straalt helemaal als ze het heeft over werken met Excel. Toch had ze behoefte aan een sparring partner toen ze de aanvraag deed voor de vernieuwde subsidie Samen Sociaal en Vitaal. Daarom klopte ze aan bij PEP Den Haag en kwam in contact met adviseur Wai-Kin. “Hij weet hoe de gemeente de aanvraag wil hebben zodat alles veel soepeler verloopt. Hij kon een aantal tips geven die ikzelf niet zou hebben bedacht. En die subsidie is belangrijk voor ons, want zo kunnen we onze dienstverlening gratis aanbieden, en het lidmaatschap betaalbaar houden voor mensen met een kleine beurs. En juist zij hebben onze hulp hard nodig.”

Ken je iemand die de hulp van de PCOB seniorenadviseurs goed kan gebruiken en/of wil je lid worden? Kijk op www.pcob.nl/afdelingen/den-haag
Voor meer informatie over hulp bij subsidie aanvragen voor organisaties, kijk op: www.pepdenhaag.nl/subsidies