Vrijwilligerslunch voor mensen met een bijstandsuitkering is een succes

Het Gelijkwaardig meedoen Lab Participatie van de gemeente Den Haag startte begin 2022 samen met PEP de pilot Ontmoeting Vrijwilligerswerk. Het doel is de afstand tussen de vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers te verkleinen.

Het gaat om een groep van ongeveer 19.000 Haagse burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. “Als je al 10 jaar geen dagbesteding hebt, misschien fysiek beperkt bent en door allerlei omstandigheden een laag zelfbeeld hebt, is de drempel om iets te doen heel hoog”, vertelt Maria Simon, projectleider Gelijkwaardig Meedoen Lab Participatie. “Dat iemand dan toch de deur uitgaat, naar een nieuwe plek, nieuwe mensen ontmoet, is dan een enorme overwinning. Daarom vind ik het ook een succes als mensen alleen al voor de lunch komen. Maar we hebben dit concept natuurlijk zo ingericht dat de bezoekers worden geënthousiasmeerd over vrijwilligerswerk op een manier die bij hun past.”

Samen sparren

Het idee ontstond toen Maria en haar collega’s merkten dat mensen wel graag vrijwilligerswerk willen doen, maar de match met de vrijwilligersorganisaties vaak niet lukte. “Toen ben ik op zoek gegaan naar partners in de stad om samen deze uitdaging op te pakken. PEP is een grote speler als het gaat om vrijwilligerswerk, en zij konden me ook in contact brengen met organisaties die konden helpen. We hebben samen de lunch vormgegeven en gepromoot via onder andere de kanalen van Den Haag Doet. Hoe kunnen we mensen informeren? Hoe moet het programma eruitzien? Het was fijn om samen te sparren.”

Positieve ervaring draagt bij om vaker iets te ondernemen

Maria werkt nauw samen met consulenten die mensen met een bijstandsuitkering ondersteunen, waaronder Michiel Bijker. Michiel: “De vrijwilligerslunch is super succesvol. Een van de mensen die ik begeleid heeft angst voor grote groepen, hij durft ook niet snel met mensen in gesprek te gaan. Toch kwam hij naar de lunch en ik was zelf ook wel benieuwd hoe dat dan zou gaan. Eenmaal daar hoorde ik twee mensen grappen maken en uitvoerig in gesprek met elkaar. Bleek het mijn cliënt te zijn. Hij en een andere bezoeker waren dikke maatjes geworden en bloeiden helemaal op! Zo een positieve ervaring draagt er enorm aan bij om vaker iets te gaan ondernemen.”

Na jaren weer actief

Een belangrijk aspect van de lunch vindt Michiel dat mensen geïnformeerd worden over vrijwilligerswerk door een vrijwillige intercedent van PEP. “Als iemand die al vrijwilligerswerk doet aan jou vertelt hoe fijn het is om vrijwilligerswerk te doen, is dat veel geloofwaardiger. Intercedent Adele die meedoet is een gouden kracht. Super hoe zij met verve vertelt over vrijwilligerswerk, dat spreekt echt heel erg aan.”
Maria beaamt dit: “De lunch is echt om mensen te inspireren, maar we besteden ook veel aandacht aan de nazorg. Soms hebben mensen nog wat extra hulp nodig om de stap te maken, die kunnen we dan bieden. En anderen zijn na jarenlang thuis te hebben gezeten aan de slag gegaan, een enkeling is zelfs bezig om betaald werk te zoeken, dat vind ik zo bijzonder!”

Iemand die de gemeente ziet als afstandelijk of onpersoonlijk, zal dat niet meer zo zien als ze Maria en Michel hebben gesproken. Ze praten met passie over hun werk, en vooral over de mensen die zij zo graag bedienen. Wat de lunch volgens hen zo’n succes maakt? “Het zit hem echt in de samenwerking en de bevlogenheid van alle betrokkenen.” zegt Maria “De Participatiekeuken, Vadercentrum Adam, De Voedselbank, PEP en Vers en Vrij werken mee. Want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen.”

Wil je meer weten over het Gelijkwaardig meedoen Lab en / of je opgeven voorde volgende Ontmoeting Vrijwilligerswerk? Neem contact op via meedoen@denhaag.nl. Wil je meer weten over samenwerken met PEP Den Haag? Neem contact op met info@pepdenhaag.nl.