Oprichten van een stichting of vereniging

Wat is een vrijwilligersorganisatie?

Als de organisatie alleen bestaat uit vrijwilligers, is er weinig discussie mogelijk: we hebben het hier over een vrijwilligersorganisatie. Werken er ook beroepskrachten? Dan kun je de volgende definitie hanteren:

Volgens Cultuurschakel is “een vrijwilligersorganisatie met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers”. De verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers kan variëren van geen tot 50% betaalde krachten.

De gemeente Den Haag hanteert het volgende bij subsidiecriteria: stichting of vereniging waarvan de activiteiten voor minimaal 70% van het totaal aantal manuren worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Relevante evenementen

Werven van bestuursleden

6 mei | 19:00 - 21:00

Sociale veiligheid

8 mei | 14:00 - 16:00

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!