Oprichten van een stichting of vereniging

De ANBI-status en SBBI-status

Het kan goed zijn dat je met jouw organisatie de ANBI-status of SBBI-status kunt aanvragen.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

In de volgende paragraaf lees je over de voorwaarden om aan de status te voldoen en over de voordelen die de status jouw organisatie kan opleveren.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een instelling is een SBBI als het op de eerste plaats de individuele belangen van de leden of een kleine doelgroep behartigt. Mits de activiteiten uiteindelijk wel weer bijdragen aan een maatschappelijk doel, zoals bijv. “een gezondere samenleving” of “de samenhang van de samenleving”. Een zangkoor, buurtvereniging, sportorganisatie, kinderboerderij, ouderenvereniging, scouting, amateurtoneelvereniging: allemaal voorbeelden van een SBBI en geen ANBI.

Op de website van de belastingdienst kun je verder lezen over de SBBI.

Relevante evenementen

Werven van bestuursleden

6 mei | 19:00 - 21:00

Sociale veiligheid

8 mei | 14:00 - 16:00

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!