05. Verstrekking aan derden

PEP garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verstrekt, verkoopt of ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan PEP (persoons)gegevens ter beschikking aan derden stellen.

2020-08-25T12:47:33+02:0025 augustus 2020|

04. Bewaartermijn gegevens

PEP bewaart de (persoons)gegevens tot uiterlijk twee jaar na de dag van inschrijving, tenzij langer bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting. Indien een ingeschrevene 4 maanden niet heeft ingelogd met ....

2020-08-25T12:47:41+02:0025 augustus 2020|

03. Beveiliging

PEP heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging: ....

2020-08-25T12:47:49+02:0025 augustus 2020|

02. Opslag van gegevens

Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen in de database van de bijbehorende websites van PEP (www.denhaagdoet.nl, www.volunteerthehague.nl, www.haagsestage.nl). Deze databases zijn beveiligd. De database is alleen toegankelijk voor de medewerkers van PEP, de intercedenten en de coördinatoren ....

2020-08-25T12:47:57+02:0025 augustus 2020|

01. Soort gegevens en doeleinden van verzameling, bewaring en gebruik

PEP verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks aan PEP ter beschikking zijn gesteld door (kandidaat-)vrijwilligers, scholieren,  mantelzorgers en organisaties. De (kandidaat-)vrijwilligers, scholieren, mantelzorgers en organisaties hebben door het verstrekken van de (persoons)gegevens ....

2020-08-25T12:48:06+02:0025 augustus 2020|

Hoe kom ik als organisatie aan geschikte vrijwilligers?

Op het platform Den Haag Doet is veel relevante informatie te vinden. Na aanmelding kunt u gebruik maken van alle faciliteiten op de website: vacatures plaatsen, kandidaten zoeken, activiteiten en cursussen aanmelden en vrijwilligers vinden. In het PEP ....

2020-06-26T09:10:01+02:0026 juni 2020|

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is het ontlasten van mantelzorgers door overname van die geboden hulp. Een zorgvrijwilliger of zorgprofessional neemt de zorg en/of ondersteuning tijdelijk over. B.v. een vrijwilliger die een gehandicapte jongen naar school brengt omdat zijn ....

2020-06-26T09:17:23+02:0026 juni 2020|
Go to Top