PEP bewaart de (persoons)gegevens tot uiterlijk twee jaar na de dag van inschrijving, tenzij langer bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting.

Indien een ingeschrevene 4 maanden niet heeft ingelogd met zijn/haar account op de websites, vraagt PEP actief aan diegene of deze ingeschreven wil blijven. Indien dit niet het geval is, dan wordt het account met daarbij de gegevens van de ingeschrevene verwijderd. Indien de ingeschrevene wil blijven, dan wordt het account verlengd met 4 maanden. Wordt er wederom 4 maanden lang niet ingelogd, dan vraagt PEP nogmaals of diegene ingeschreven wil blijven.

PEP, intercedenten en/of de coördinatoren van de Vrijwilligerspunten kunnen de (persoons)gegevens vernietigen indien een burger, vrijwilliger, scholier, organisatie of professional daarom verzoekt.

De burgers, vrijwilligers, scholieren, organisaties en professionals kunnen ook zelf hun (persoons)gegevens verwijderen.