PEP verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks aan PEP ter beschikking zijn gesteld door (kandidaat-)vrijwilligers, scholieren,  mantelzorgers en organisaties. De (kandidaat-)vrijwilligers, scholieren, mantelzorgers en organisaties hebben door het verstrekken van de (persoons)gegevens aan PEP ermee ingestemd dat PEP deze (persoons)gegevens verzamelt, bewaart en gebruikt.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:

(Kandidaat-)vrijwilligers, scholieren
Gegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, voorkeuren en vaardigheden (opleidingsniveau, vaardigheden, soort vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage/leerwerkplek, sector en doelgroep, beschikbaarheid, motivatie).

Scholieren:
Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, type school en naam van de school (keuze uit een lijst).

Doeleinden:

 • goede matching met vrijwilligersvacatures/stageplaatsen;
 • rapportages omtrent de resultaten van de websites ;
 • verzending van nieuwsbrieven (indien hiervoor aangemeld);
 • e-mailservice/jobalerts, indien u hiervoor bent aangemeld, zodat u de nieuwste passende vacatures automatisch per e-mail ontvangt;
 • vindbaarheid voor organisaties, indien u akkoord bent met opname in de kandidatenbank;
 • vindbaarheid en benaderbaarheid door intercedenten vrijwilligerswerk, indien u akkoord bent met opname in de kandidatenbank;
 • versturen van het magazine PEP voor iedereen per post of digitaal;
 • verzending van de Kortingspas.

Mantelzorgers
Gegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, wel/geen digitale nieuwsbrief, wel/geen (digitaal) magazine PEP voor iedereen.

Voor de volgende doeleinden:

 • verzending van de Kortingspas;
 • verzending van nieuwsbrieven (indien hiervoor aangemeld);
 • versturen van het magazine PEP voor iedereen per post of digitaal;
 • verlenging van de geldigheid van uw registratie.

Organisaties
Gegevens: contactpersoon organisatie (naam, telefoon, e-mailadres, functie).

Organisatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, doelstelling, kernactiviteit, doelgroep, soort organisatie (werkgebied, sector), aantal medewerkers, aantal vrijwilligers, aanvullende kenmerken die relevant kunnen zijn voor kandidaat-vrijwilligers (zoals: goed vrijwilligersbeleid).

Voor de volgende doeleinden:

 • beoordeling of de organisatie voldoet aan de criteria om gebruik te maken van de websites van PEP;
 • vertrekking van organisatiegegevens aan (potentiële) vrijwilligers/scholieren om te kunnen solliciteren op vacatures/stageplaatsen;
 • opstellen van rapportages omtrent de resultaten van de website
 • verzending van nieuwsbrieven (alleen na aanmelding hiervoor);
 • matchen van (kandidaat-)vrijwilligers/scholieren met vacatures/stageplaatsen én organisatie;
 • contactgegevens voor intercedenten vrijwilligerswerk die vrijwilligers  met vacatures/stageplaatsen matchen.

Recht op inzage, correctie, blokkeren en/of verwijderen
U heeft het recht om de (persoons)gegevens in te zien en zelf te corrigeren, blokkeren of