PEP heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging:

De medewerkers van PEP, de intercedenten en de coördinatoren van de Vrijwilligerspunten die toegang  tot de database van de websites hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De (kandidaat) vrijwilligers, scholieren organisaties en mantelzorgers kunnen alleen met behulp van een inlogaccount op de websites  komen. Dit inlogaccount wordt pas  aangemaakt nadat de (kandidaat) vrijwilligers, scholieren, organisaties en mantelzorgers eerst akkoord zijn gegaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden.

De websites denhaagdoet.nl, volunteerthehague.nl, haagsestage.nl en pepdenhaag.nl worden beheerd door PEP en Connect Holland.

Connect Holland is eveneens gebonden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan verwerking van persoonsgegevens. PEP heeft persoonlijk vastgesteld dat Connect Holland voldoende waarborgen heeft genomen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en voldoet aan de hoogste normen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. PEP controleert periodiek of Connect Holland voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan verwerking van persoonsgegevens en voldoet de hoogste normen voor beveiliging van persoonsgegevens.