Op donderdag 1 juli en maandag 12 juli organiseerden we in opdracht van de gemeente Den Haag twee groepsgesprekken waarin de scholing- en ontwikkelkansen van Haagse vrouwen centraal stond. Waar lopen ze tegenaan en wat kan beter? We vinden het belangrijk dat de scholing- en ontwikkelingskansen voor Haagse vrouwen verbeteren. Want met scholing kunnen vrouwen in Den Haag hun talenten en ambities ontwikkelen. Niet alleen richting een beroepsopleiding maar ook voor persoonlijke ontwikkeling. In samenwerking met de gemeente Den Haag verkennen we daarom de scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen.

Prikkelende stellingen over ontwikkelingsmogelijkheden

Op het online gesprek van 1 juli kwam een dertigtal Haagse vrouwen af, divers van achtergrond, leeftijd en opleidingsniveau. Na een toelichting van de gemeente Den Haag in de persoon van de ambtenaar emancipatie, Ginny Martens, vervolgden we het programma met een interactief onderdeel. Met stellingen en vragen als “Welke gezegden en spreekwoorden over (het belang van) leren hoor je vaak in jouw omgeving?” en “Ook voor vrouwen zijn er genoeg mogelijkheden voor opleiding en scholing in Den Haag. Als je maar de ambitie hebt om te leren!”, werden vrouwen geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over het belang van leren.
Daarna gingen vrouwen in 2 workshoprondes met elkaar in gesprek over de belemmeringen om te komen tot scholing maar ook wat ze zelf kunnen doen om hun situatie te veranderen en waar de gemeente hen in kan helpen.

De kans om eigen keuzes te maken

Op 12 juli namen wederom een dertigtal vrouwen deel aan het groepsgesprek dat plaatsvond in het Koorenhuis in Den Haag. De opening werd verzorgd door wethouder emancipatie Bert van Alphen. Jarenlang bleef de emancipatie van vrouwen achter, terwijl scholing het aller belangrijkste is. Investeren in onderwijs geeft je de kans om je eigen keuzes te maken, onafhankelijk van een man. Zijn droom is dat er een vrouwencentrum komt in Den Haag gericht op de educatie en ontwikkeling van alle vrouwen in Den Haag. Ongeacht of je hier geboren bent of niet. Deze gelijke kansen geven je een streepje voor gedurende je hele leven. Daarna volgde wederom een interactief deel met vragen en een levendige discussie.

Woud aan informatie

De vrouwen benadrukten hoe lastig het was om na je 27ste nog scholing gefinancierd te krijgen. Het is moeilijk om überhaupt te weten te komen hoe je aan een cursus of opleiding komt in het woud aan informatie. Als je dan wat vindt, is het soms voltijds of het tijdstip sluit niet aan op je werk en/of gezin. Daarnaast zijn trainingen vaak duur en zelf financieren is soms echt lastig. Zeker als je laag opgeleid bent en je geen goed betaalde baan hebt. Corona heeft het digitaal leren in een stroomversnelling gebracht, dat is een positief effect van de pandemie. Maar dat is lang niet overal zo.

De kennis ligt bij vrouwen

Sommige vrouwen liepen er tegenaan dat ze verouderde diploma’s hebben met weinig werkervaring daarnaast. Een vrouw wil wel omscholen maar heeft er het geld niet voor. Anderen ontbeerden weer begrip vanuit instanties als de sociale dienst. Ze hebben tijd en ruimte nodig om te ontdekken wat bij ze past. “Je moet vaak doen wat zij je aanbieden en het lijkt niemand te interesseren wat ik zelf wil”, zei een vrouw. Dit is maar een deel van de vele inzichten die de vrouwen gaven in hun zoektocht naar erkenning voor hun scholingskansen. Het bleek maar weer dat de kennis bij de vrouwen ligt en dat ze serieus genomen willen worden. Niet zo moeilijk maar toch lastiger dan je zou denken. De avond werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling. Veel vrouwen gaven aan de bijeenkomst als zeer empowerend ervaren te hebben.

Lees hier meer over vrouwenemancipatie in Den Haag.