“Ook hier is racisme […] Ook hier is discriminatie.” zei premier Rutte onlangs tijdens de wekelijkse persconferentie. De massale protesten geven duidelijk aan: ook in Nederland zijn racisme en discriminatie systematische problemen.

Wettelijk gezien is in Nederland het tegengaan van discriminatie grotendeels in kannen en kruiken. Maar de praktijk is weerbarstig en hardnekkig. Vaak is onjuiste of ongelijke behandeling onzichtbaar. Als het je overkomt kun je er de vinger niet op leggen, de ander kan het ontkennen of is zich er niet van bewust.

Werken aan een inclusieve samenleving is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, en het is een persoonlijk en collectief emancipatieproces. Het gaat over je eigen ruimte nemen, maar ook over ruimte creëren voor een ander. Niet vanuit een gevoel van liefdadigheid, maar vanuit rechtvaardigheid.

Maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke rol in het creëren van een inclusieve samenleving. Als Haagse organisaties nemen wij die verantwoordelijk vanuit ons geloof in een onverdeelde stad waarin iedereen mee kan doen. Niet afkomst maar de toekomst is bepalend. Juist in een stad als Den Haag mogen we dat niet uit het oog verliezen. Samen helpen we elkaar om de rijkdom van de superdiversiteit van onze stad optimaal te benutten.

Discriminatie en racisme zijn dus systematische problemen. Dit betekent dat alle organisaties direct en indirect met deze problemen te maken hebben. Denk aan de doelgroep die je als organisatie dient, de vrijwilligers waarmee je werkt, hoe ga je binnen je organisatie om met ongelijke behandeling? Hoe zorg je dat je als organisatie inclusief werkt? Hoe communiceer je op een toegankelijke manier met je doelgroep? In de dagelijkse praktijk zien we veel organisaties die inclusief willen zijn, maar ook veel vrijwilligers en mantelzorgers die zich toch buitengesloten voelen.

Nu is er wereldwijd een trend waarin mensen kritisch naar zichzelf durven te kijken en zich afvragen: waar sta ik in het systeem? Ben ik een toeschouwer, een activist of een participant? Waar wil ik staan en hoe kom ik daar? De meeste mensen zetten zich graag in voor meer gelijkheid, maar zijn zich niet altijd bewust van de bijdrage die zij kunnen leveren. Gelukkig zijn er in Den Haag initiatieven en organisaties die zich met deze vragen bezighouden en andere organisaties kunnen helpen. De adviseurs en trainers van PEP zetten zich hier voor in, maar denk ook aan bijvoorbeeld Divers Den Haag, Den Haag Meldt en Stichting IDB. Samen zorgen we er graag voor dat uw organisatie de inclusieve plek is die u wilt zijn. De wetten zijn er, het bewustzijn is er, en inclusiviteit blijft een kwestie van doen.