Via Zoom op dinsdag 10 november 2020 van 19.00 – 21.30 uur.

Meerdere bewonersorganisaties ervaren problemen met o.a. het bereiken van de achterban en vinden van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Daarom organiseerden we deze eerste Inspiratiesessie voor Bewonersorganisaties. Er waren zo’n 20 bewonersorganisaties aanwezig.

Werven van Vrijwilligers

Door Diana van den Eijnden, Eindhoven Doet

De tips in het kort:
– Zorg dat je vrijwilligers niet onbedoeld buiten de deur houdt. Lees hier het blog van Diana hierover.
– Met de wervingscirkel kun je een goed wervingsplan opstellen. Je maakt hierin ook duidelijk wat de vrijwilliger eraan heeft om bij jouw bewonersorganisatie aan de slag te zijn.
– Denk goed na over wie jouw ideale vrijwilliger is. Kijk hierbij steeds vanuit de vrijwilliger. Waarom zou de persoon bij jou aan de slag gaan? En als je dat bedacht hebt: hoe bereik je jouw vrijwilliger?
– Je hebt vaak veel meer ambassadeurs dan je zelf denkt. Dus benut jouw achterban.
– Zorg dat bekend is wat jouw organisatie doet. Lang niet iedereen weet wat een bewonersorganisatie is.
– De persoonlijke benadering is het meest effectief.
– Zorg voor een leuke wervingstekst. Dus niet: Redacteur gezocht. Maar wel: Taalneuroot gezocht.
– Kies de media waar jouw doelgroep zit. En ga in gesprek om verbinding te zoeken, dus reageer op berichten.
– Onderschat de kracht van Facebook niet. Zorg voor leuke weetjes uit de wijk (zoals b.v. Waar staat dit bankje?).

Inspiratie vanuit Wijkberaad Houtwijk

Femke is secretaris vanuit Wijkberaad Houtwijk in Loosduinen. Zij vertelt enthousiast over haar bewonersorganisatie en hoe zij het hebben georganiseerd.

– Iedere vrijwilliger is welkom. Ze krijgen veel vrijheid en de mogelijkheid om zelf zaken toe te voegen.
– De vrijwilligers zijn aangehaakt bij het maken van een nieuwe wijkagenda. En ze zijn betrokken bij de plannen voor het opknappen van de wijk. In contact met de gemeente blijkt niet alles te kunnen. Maar vaak zijn daar wel goede redenen voor.
– Houtwijk heeft een Kinderraad. Zij organiseren o.a. de Buitenspeeldag en vragen zelf subsidie aan bij Jantje Beton. Dit zijn kinderen uit groep 6, 7 en 8. Wil je hier ook mee starten? Ga in gesprek met de welzijnsorganisatie in de buurt en check of er een jongerenraad is.
– Bij het organiseren van activiteiten zoekt deze bewonersorganisatie partners in de wijk.

Inspiratie vanuit Wijkplatform Morgenstond (Escamp)

Charles Crown is hier 7 jaar geleden gestart als bestuurslid.

– Het bestuur bestaat uit 8 personen, in de leeftijd van 26 tot 72 jaar. Hiermee is ook de opvolging geborgd. Tip: blijf verjongen in je bestuur.
– Deze bewonersorganisatie heeft buurtcommissies opgezet. Ook hebben ze werkgroepen zoals communicatie, wonen en verkeer.
– Ze publiceren in de stadsdeeleditie van de Posthoorn i.p.v. een eigen wijkkrant.
– Als iets in de wijk wordt georganiseerd, zijn er altijd wel vrijwilligers voor eenmalige klusjes.
– De bewonersorganisatie heeft een eigen Jeugdraad Morgenstond.

Communicatie

Jacqueline is communicatieadviseur bij PEP en vertelt over het belang van communicatie.

Tips:
– Ken het imago van jouw bewonersorganisatie en kijk van buiten naar binnen (hoe zien anderen ons?).
– Maak een communicatieplan. Denk goed na over je doelgroep, je doel, de boodschap en de communicatiemiddelen. Gebruik altijd dezelfde huisstijl (kleuren, logo, lettertype) voor de herkenbaarheid.
– Bedenk: wie is de doelgroep van onze bewonersorganisatie? En welke media gebruikt onze doelgroep? En denk in je berichten altijd aan de 5 W’s: wie, wat, waar, waarom, wanneer.
– Zorg voor online vindbaarheid, liefst met een goede én actuele website. Jouw website moet goed vindbaar zijn op Google. Want vrijwel iedereen zoekt daar.
– Gebruik social media. Voor het mooi opmaken van de berichten maak gebruik van Canva.
– Voor het bereiken van een cultureel diverse doelgroep: doe de training Interculturele Communicatie. En zorg voor diversiteit binnen jouw eigen bewonersorganisatie. Ook een tip zijn de filmpjes van Geert Hofstede op Youtube.
– Ook belangrijk: hoe houd je jouw doelgroep vast? Bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te mailen.
– Wil je advies? PEP denkt graag met je mee.