Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie en misbruik, is een hardnekkig probleem met ernstige gevolgen. Het komt helaas in alle lagen van de samenleving nog te vaak voor. Want er is helaas geen sprake van slechts incidenten. De berichten die we zien in de media betreffen enkel grote incidenten, maar zij zijn het topje van de ijsberg. Dat is voor ons aanleiding om samen met landelijke en lokale organisaties extra in te zetten op het thema sociale veiligheid.

In 2023 hebben we meer dan 80 professionals, bestuursleden van organisaties en vrijwilligers bij PEP trainingen sociale veiligheid en aanpak grensoverschrijdend gedrag gevolgd. Speciaal voor de cultuursector en vrijwilligers uit zorg, welzijn en sport zijn er samen met het NOV, Cultuurschakel en Wijkz trainingen georganiseerd.

Dialoog over grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast hebben we ingezet op het stimuleren van de maatschappelijke dialoog met inwoners via vrijwilligersorganisaties, scholen en het welzijnswerk. Clubhuis de Mussen, project #Taboe van stichting Wijkz, het Vadercentrum en verschillende zelforganisaties hebben succesvolle bijeenkomsten georganiseerd zoals voorlichtingen voor ouders, dialoog en cursussen over seksuele opvoeding en gesprekken over gendernormen. Deze bijeenkomsten werden druk bezocht. Om de dialoog binnen organisaties te stimuleren en te faciliteren zijn er ook een aantal vrijwilligers getraind om als gespreksleider over dit onderwerp op te treden. Deze vrijwilligers zijn beschikbaar voor organisaties.

Bijeenkomst grensoverschrijdend gedrag

Op 22 november hebben samen we met onze partners in dit project een samenvattende bijeenkomst bij clubhuis de Mussen gehouden. Aanwezig was ook o.a. Laura Menenti, hoofd bureau regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is input geleverd voor het actieplan van dit bureau en onderling van gedachten gewisseld over effectieve interventies. Er is tevens gekeken naar de resultaten, de belangrijkste leerpunten en over de nodige acties voor de komende jaren.

Vanuit alle partijen is benadrukt dat samen strijden tegen grensoverschrijdend gedrag structureel moet zijn en om continue aandacht vraagt. Want bij sociale veiligheid gaat het om cultuurverandering en dat heeft tijd nodig. Op 6 december praten we verder: om 19 uur is er voor de cultuursector een training sociale veiligheid in samenwerking met het NOV en Cultuurschakel.

Persoonlijk advies

Wil je even sparren met een van onze adviseurs over sociale veiligheid binnen jouw organisatie? Neem contact op om een afspraak te maken met een van onze adviseurs.