Door Anna Salomé

Anna Salomé is afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool, waar ze International Public Management studeerde. Ze heeft voor haar scriptie onder begeleiding van PEP Den Haag in 2021 een half jaar onderzoek gedaan voor de Alliantie Financiele Ondersteuning Den Haag (AFO). Op basis van literatuuronderzoek en interviews met leden van de alliantie heeft ze een beleidsadvies opgesteld voor de AFO over samenwerkingen. Haar inzichten zijn voor alle stichtingen en initiateven interessant.

Vertrouwen is de basis voor goede (werk)relaties en samenwerkingen, al gaat het realiseren van vertrouwen tussen partijen niet vanzelf. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo baseer je of je iemand vertrouwt namelijk vaak op eerdere (persoonlijke) ervaringen. Of wanneer het gaat om een samenwerking tussen meerdere partijen, kan de angst om je eigen identiteit kwijt te raken in die samenwerking ook een rol spelen. Werk daarom vanaf het begin van een samenwerking aan het scheppen van vertrouwen tussen jou en de andere partij. Met deze zes adviezen leg je een stevige fundering voor jullie samenwerking.

Iedereen op een lijn

Vertrouwen betekent dat elke partij weet wat er van hen wordt verwacht en wat zij mogen verwachten van de andere partij(en). Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het opstellen van formele contracten over de samenwerking en het formuleren van een helder gemeenschappelijk doel of strategie. Het is ook belangrijk dat de partijen elkaar niet zien als concurrenten. Dit betekent niet dat concurrenten geen samenwerking kunnen aangaan met elkaar. Samen sta je immers sterker. Spreek mogelijke knelpunten van tevoren onderling uit, dat voorkomt potentiele fricties. Houd vervolgens tijdens de samenwerking het doel van jullie samenwerking helder voor ogen. Wat moet jullie samenwerking voortbrengen en wie wordt geholpen door deze samenwerking? Uiteindelijk moet een samenwerking iets opleveren wat een partij individueel niet kan bereiken.

Een open houding en directe betrokkenheid

Voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk dat je openlijk je eigen gebreken kunt tonen, onbelemmerd vragen kunt stellen en eerlijk kunt antwoorden in overleggen en discussies. Zo leer je alle partijen beter kennen en kan het onderlinge vertrouwen zich verder ontwikkelen. Ook wil je een mate van afhankelijkheid tussen partners ontwikkelen. Door deze afhankelijkheid blijven alle partijen direct betrokken bij de samenwerking. En die directe betrokkenheid schept op zijn beurt weer een gevoel van zekerheid dat alle partijen echt onderdeel willen zijn van de samenwerking. Deze afhankelijkheid tussen partners kun je creëren door bijvoorbeeld gezamenlijk de projecten te financieren. Een andere manier om afhankelijkheid te creëren is door het delen van kennis via casuïstiek overleg of door uitwisseling van bestaande trainingen en opleidingen. Natuurlijk hoor je wel rekening te houden met de capaciteit van elke samenwerkingspartner. Zo behoud je een evenredig verhouding tussen de partners.

Open staan voor nieuwe inzichten

Het is makkelijk om verstrikt te raken in eigen idealen en ideeën over hoe een samenwerking er volgens jou uit hoort te zien. Dit gaat vaak hand in hand met de angst om je eigen identiteit prijs te moeten geven om een samenwerking succesvol te maken. Maar niets is minder waar, vernieuwende en verrassende uitkomsten kunnen juist ontstaan door verschillende visies samen te brengen. Laat de angst om jezelf te verliezen los en sta open voor de nieuwe inzichten die de samenwerking kan brengen.

De adviezen op een rij:

1. Werk vanaf dag één van een samenwerking aan vertrouwen.
2. Zorg dat iedereen binnen de samenwerking op een lijn zit. Alle betrokken partijen weten dan waar ze aan toe zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een contract op te stellen of door het formuleren van een gezamenlijk doel.
3. Durf open en eerlijk naar elkaar te zijn. Dit draagt bij aan het vertrouwen in elkaar en aan een sterke samenwerking.
4. Zoek een manier om directe betrokkenheid te creëren, bijvoorbeeld door het gezamenlijk financieren van projecten of door het delen van bestaande trainingen en opleidingen.
5. Houd rekening met de capaciteit van elke samenwerkingspartner.
6. Durf open te staan voor de nieuwe inzichten die de samenwerking kan opbrengen

Meer weten over de kracht van samenwerken? (Is inmiddels geweest)

Lees meer over samenwerkingen voor stichtingen en verenigingen in Den Haag. Kom naar de workshop ‘de kracht van samenwerking’ tijdens de jaarlijkse middag voor vrijwilligersorganisaties op 28 september. De workshop wordt verzorgd door Carin de Cloe van Landschap Overijssel, Projectcoördinator. Tijdens deze workshop neemt Carin je mee in wat er kan gebeuren als je nieuwe wegen inslaat op je zoektocht naar vrijwilligers. Gemakkelijk gezegd, maar hoe ga je dat als organisatie uitvoeren zonder ineens een bult werk erbij te krijgen, of helemaal weg te raken van je kern? (Dit event is al geweest, aanmelden kan niet meer)