PEP heeft in samenwerking met prof. dr. Lucas Meijs (Hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk) focusgroepen georganiseerd om nieuwe managementcompetenties van vrijwilligerscoördinatoren in kaart te brengen. Dit naar aanleiding van de ontwikkeling dat zogenaamde derde partijen steeds vaker een rol spelen in het vrijwilligerswerk. Het ‘traditionele’ vrijwilligerswerk waarbij het belang van de vrijwilliger en de ontvangende organisatie centraal staat, gaat veranderen doordat er tegenwoordig steeds meer wordt gewerkt met een derde belanghebbende partij die vrijwilligers werft en ‘zendt’. Een zendende partij kan bijvoorbeeld het UWV zijn of een school die maatschappelijke stages (MaS) verricht, maar eveneens SZW in het kader van de tegenprestatie.

Download hier het hele rapport