Een aantal incidenten die dit voorjaar in Nederland hebben plaatsgevonden, laten zien hoe belangrijk en urgent continue aandacht voor sociale veiligheid en specifiek voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is. De dialoog in de samenleving en in organisaties hierover is ook blijvend nodig. Seksueel overschrijdend gedrag heeft veel impact op slachtoffers en kan tot trauma’s van jaren leiden.

Meer aandacht voor omgangsvormen

Daarom zijn we dit jaar een traject gestart. Hiermee kunnen Haagse (vrijwilligers)organisaties dit onderwerp bespreekbaar maken en preventieve maatregelen nemen. Daarnaast hebben we organisaties ondersteund om bijeenkomsten over dit thema te organiseren. Bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers hebben aan deze interne dialogen meegedaan. Trainingen en advies op het gebied van sociale veiligheid, zijn geïntensiveerd. Een training speciaal voor levensbeschouwelijke organisaties is gepland.

Effect: is meer aandacht binnen deze organisaties voor omgangsvormen, deelnemers konden nadenken over (eigen)grenzen, elkaars waarden en normen en empowerment. Deelnemers krijgen ook tips en adviezen om elkaar aan te spreken en om signalen door te geven.

In de komende periode worden er meer organisaties benaderd en wordt dit traject afgesloten met een expertmeeting. Wil jij ook aan de slag met sociale veiligheid in jouw organisatie? Neem contact op met Abderrahim Kajouane, mail a.kajouane@pepdenhaag.nl of bel 070 302 44 44.

5 tips voor sociale veiligheid in jouw organisatie

In het kader van bewustwording seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we 5 tips voor een veilige omgeving opgesteld. Deze tips helpen organisatie weer aandacht aan hun beleid te schenken over het creëren van een veilige omgeving voor vrijwilligers.

Bekijk ook de presentatie Sociale Veiligheid van NOV, die gehouden werd tijdens Bestuurders Bootcamp 2022