Oprichten van een stichting of vereniging

Gids voor vrijwilligersorganisaties

Paragrafen

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten, maar is er ondergeschikt aan. Het is dus van belang om te bepalen in hoeverre je huishoudelijke regels wilt vastleggen in de statuten of er ruimte voor wilt laten. Jouw organisatie is namelijk minder flexibel wanneer alles in de statuten wordt vastgelegd: elke wijziging daarvan moet dan via een notariële akte gebeuren.

Zolang het huishoudelijk reglement niet in strijd is met de wet of de statuten kun je erin opnemen wat je wilt. Je kunt denken aan de volgende zaken:

  • Functieomschrijvingen
  • Omgangsregels
  • Regeling van vergaderingen
  • Aanlevering van punten voor de bestuursvergadering
  • Verantwoordelijkheden
  • Communicatie met de buitenwereld
  • Omgang met donaties en giften
  • Aangifte van declaraties en onkosten
  • Opstelling, vaststelling en bekrachtiging van beleid
  • Wijziging van het huishoudelijk reglement (bij een stichting kan dat door een gewone meerderheid binnen het bestuur, dus de helft van de bestuursleden + 1, bij een vereniging door een gewone meerderheid binnen de Algemene Ledenvergadering)
volgende paragraaf

Relevante evenementen

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!