Oprichten van een stichting of vereniging

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten, maar is er ondergeschikt aan. Overweeg goed in hoeverre je huishoudelijke regels wilt vastleggen in de statuten. Jouw organisatie is namelijk minder flexibel wanneer alles in de statuten wordt vastgelegd: elke wijziging daarvan loopt dan via de notaris.

Zolang het huishoudelijk reglement niet in strijd is met de wet of de statuten kun je erin opnemen wat je wilt. Je kunt denken aan de volgende zaken:

  • Functieomschrijvingen
  • Omgangsregels
  • Regeling van vergaderingen
  • Aanlevering van punten voor de bestuursvergadering
  • Verantwoordelijkheden
  • Communicatie met de buitenwereld
  • Omgang met donaties en giften
  • Aangifte van declaraties en onkosten
  • Opstelling, vaststelling en bekrachtiging van beleid
  • Wijziging van het huishoudelijk reglement. Bij een stichting kan dat door een gewone meerderheid binnen het bestuur, dus de helft van de bestuursleden + 1, bij een vereniging door een gewone meerderheid binnen de Algemene Ledenvergadering.

Let op, het kan aan te raden zijn het huishoudelijk reglement ook door de notaris te laten beoordelen. Zo voorkom je dat er tegenstrijdigheden met de statuten zijn, dat er verkeerde formuleringen zijn of dat er teksten zijn opgenomen die je op meerdere manieren kunt uitleggen.

In de volgende paragraaf vind je een model voor een huishoudelijke reglement.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!