Een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) kan gebruikmaken van belastingvoordelen op erven, schenken en energiebelasting. Vraag je je af of het voor jouw stichting of vereniging nut heeft de ANBI-status aan te vragen? We zetten alle voordelen en overwegingen voor je op een rij. Zo levert het je naast belastingvoordelen ook een maandelijkse $10.000 Google Ad Grants budget op.

De ANBI status levert jouw organisatie, de ontvanger en de donateur belastingvoordelen op

Het brengt je in de eerste plaats belastingvoordelen op. Een aantal zijn:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Meer informatie over de belastingvoordelen vind je op de website van de belastingdienst.

ANBI’s kunnen een maandelijkse Google Ad Grants advertentiebudget van $10.000 aanvragen

Wat minder organisaties weten is dat de ANBI-status je ook $10.000 aan advertentiebudget per maand met Google Ad Grants oplevert. Je moet dit budget wel besteden. Dat betekent dat je jouw Ad Grants account actief bijhoudt. Om echt profijt te hebben van dit aanbod heb je wat basiskennis van SEO-marketing (zoekmachinemarketing) nodig. Het gebruik van geadverteerde zoekopdrachten in Google heeft namelijk alleen zin als je jouw website zo inricht dat je met de door jouw gekozen Google advertenties gevonden wordt.

Ook kost de aanvraagprocedure van een Google Ad Grants account enige tijd en moeite. Je maakt eerst een Google account aan voor non-profitorganisaties, vervolgens activeer je het Ad Grants account. Google werkt hierbij samen met partner TechSoup. Google heeft een videoreeks met daarin uitleg (in het Engels) over de aanvraagprocedure. Vraag je je af of Google Ad Grants iets is voor jouw organisatie? Wij denken graag met je mee. Bel 070 302 44 44 of mail helpdesk@pepdenhaag.nl voor een afspraak met een van onze adviseurs.

Een ANBI moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen

Als ANBI voldoe je aan bepaalde voorwaarden. Zo ben je in het bezit van een actueel beleidsplan. Hieronder lees je alle voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten’.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.’
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website

Bron: Belastingdienst

Grote ANBI’s zijn sinds januari 2021 verplicht standaardformulieren te gebruiken.

Wist je dat sinds januari 2021 grote ANBI’s verplicht zijn standaardformulieren te gebruiken bij het voldoen aan de publicatieplicht? Deze formulieren zijn via de belastingdienst te downloaden, of eventueel via jouw branche-organisatie. Grote ANBI’s zijn in de eerste plaats instellingen die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en die totale baten hebben die in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen. Ben je benieuwd of jouw organisatie als een grote ANBI wordt gerekend? Zie de website van de belastingdienst.

De aanvraag voor een ANBI betekent wel wat extra administratie

De ANBI-status levert dus veel (belasting)voordelen op. Toch kiest niet elke organisatie voor de ANBI-status. Het houdt namelijk wel wat administratief werk in om het aan te vragen. Het te leveren werk moet wel in verhouding staan met wat het kan opbrengen. Ga je voor de status? De aanwijzing als ANBI vraag je aan via het ANBI-formulier op de website van de belastingdienst.

PEP ondersteunt startende maatschappelijke initiatieven in Den Haag

Bij PEP ondersteunen we jouw (startende) Haagse maatschappelijke initiatief of organisatie. Heb je nog vragen over de ANBI status? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van de ANBI of het (her)schrijven van een beleidsplan? Neem gerust contact op voor een gratis adviesgesprek, we helpen je graag!