Een zak geld zal geen activiteiten voor je organiseren, uiteindelijk draait het om de mensen. Maar financiën zijn voor elke maatschappelijke organisatie wel heel belangrijk. Of het nu gaat om een vereniging of een stichting, om buurtbewoners die samen iets ondernemen, of om een organisatie die met honderden vrijwilligers werkt, geld speelt altijd een rol.

Subsidie en fondsen

Voldoende inkomsten vinden is vaak een probleem bij de wat kleinere stichtingen en verenigingen. Bij stichtingen kan je bijvoorbeeld eigen bijdrages vragen als je activiteiten organiseert en bij een vereniging komt er misschien geld binnen via contributies. Ook sponsoring en crowdfunding zijn mogelijkheden om geld binnen te halen. Echter, stichtingen en verenigingen kunnen uiteraard ook een beroep doen op subsidies van fondsen of de lokale gemeente. De gemeente Den Haag ondersteunt tal van organisaties met subsidies. In het volgende gedeelte gaan we in op de mogelijkheden bij de gemeente Den Haag.

1. Weet de juiste subsidieregeling te vinden

De gemeente Den Haag verstrekt jaarlijks subsidies aan bewoners en organisaties. Op deze pagina zie je dat er veel thema’s zijn, zo is er subsidie voor milieu en duurzaamheid, in de buurt, wonen en bouwen, cultuur en evenementen, zorg en welzijn en onderwijs. Binnen deze thema’s zijn er weer allerlei regelingen. Het kan geen kwaad om alles een keer door te lezen maar je hoeft uiteraard niet alles uit het hoofd te leren. Wat belangrijker is: je moet weten waar je de juiste regeling kan vinden. Natuurlijk kunnen we je daar ook even bij helpen.

2. Weet wanneer je een aanvraag kunt indienen

Waar je ook op moet letten is dat sommige regelingen het hele jaar kunnen worden aangevraagd, maar dat er ook regelingen zijn met een vaste periode waarin je moet indienen.

3. Zorg dat je voldoet aan de voorwaarden voor de subsidieregeling

Bij een aantal regelingen is het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’, totdat de subsidiepot leeg is, maar er zijn ook regelingen waarbij er sprake is van tendercriteria. Tendercriteria zijn voorwaarden waaraan je als aanvrager moet voldoen. Op basis van deze punten maakt de gemeente een rangschikking. Degenen die het beste aan deze voorwaarden voldoen staan dus hoog in deze rangschikking. Zij maken veel kans om subsidie te krijgen. Degenen die onderaan deze lijst staan, hebben juist minder kans op subsidie, zeker als de pot snel leeg is.

Zeer belangrijk om in de gaten te houden, is dat de informatie die op de website van de gemeente Den Haag staat, niet de gehele informatie is die in de regeling staat. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke criteria die je kan lezen in de regeling zelf maar die niet perse specifiek op de website zijn vermeld.

Een simpel voorbeeld, een criteria kan zijn dat de gemeente onder het woord senioren verstaat: ‘Haagse inwoners van 65 jaar en ouder’. Als je dat niet hebt gelezen, en je beschrijft dat de doelgroep uit 50 jaar en ouder bestaat, dan kan het zijn dat de aanvraag niet subsidiabel is omdat je niet aan de voorwaarde voldoet. Check dus altijd heel goed de voorwaarden.

4. Schrijf een goed projectplan

De gemeente Den Haag werkt met aanvraagformulieren. Echter, per regeling is er een ander aanvraagformulier met andere vragen. Als je nog geen of weinig ervaring hebt met het aanvragen van subsidies, dan kan je bijvoorbeeld een training volgen bij PEP over het schrijven van een projectplan. Hier alvast wat tips als je niet kan wachten:

Allereerst kan je een projectplan template van PEP gebruiken. In dit template staan vragen die je altijd wel kan gebruiken bij een subsidieaanvraag, bij zowel de gemeente Den Haag als bij fondsen. Van belang is om vooral de vragen te beantwoorden die in het aanvraagformulier staan. Een veel gemaakte fout is dat organisaties heel veel schrijven maar eigenlijk de vraag niet beantwoorden. Dit roept alleen maar meer vragen op, dat wil je dus niet hebben. Kortom, een goed projectplan beantwoordt eigenlijk de vragen die gesteld worden. Het liefst kort en krachtig maar niet summier. Wat je ook kan doen is het projectplan template van PEP gebruiken als basis en de vragen die worden gesteld uit het aanvraagfomulier te kopiëren naar deze template.

5. Zorg dat je begroting op orde is

Dan nog een tip over de begroting. Ook daar moet je goed kijken wat wel en niet wordt vergoed. Dat verschilt per regeling. Zo kan catering bij sommige regelingen wel, bij andere regelingen weer niet. En als het kan, is het vaak ook een bepaald percentage. Tip hierbij is, hou 15% aan van het totale bedrag dat je wilt aanvragen tot een maximum van 2500 euro.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je hulp bij je subsidieaanvraag? Neem even contact op met Wai-Kin Chung 06 1334 1209 voor persoonlijk advies. Aan onze diensten voor non-profits zijn geen kosten verbonden. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen mee kan doen.