Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

Wist u dat de gemeente Den Haag steeds vaker een keurmerk als voorwaarde stelt bij het toekennen van subsidies?

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV.

Hoe werkt het Haags Keurmerk?
In nauw contact met één van onze adviseurs werkt u aan een gedegen plan voor uw vrijwilligers. Daarbij is het niet alleen van belang dat dit goed op papier staat, we helpen u juist ook dit plan in de praktijk te brengen. Samen met uw vrijwilligers. Zo creëert u draagvlak voor uw ideeën en geeft u vrijwilligers de kans om ook mee te helpen van hun inzet een succes te maken. De stappen:

1. Een verkennend gesprek
De adviseur die u tijdens het traject begeleidt maakt een afspraak met u om de stand van zaken door te nemen. Waarschijnlijk begint u niet bij 0, maar zijn er al allerlei afspraken tussen u en uw vrijwilligers gemaakt. Met de adviseur bepaalt u op welke punten u nog verder wil investeren.

2. Afspraken vastleggen
Voor de continuïteit is het van belang om een aantal zaken op papier te zetten. Uw organisatiedoelen bijvoorbeeld, afspraken die u met vrijwilligers maakt, het werk waarvoor u uw vrijwilligers wil inzetten. Met de vragen die we u stellen heeft u snel een gedegen plan op papier.

3. In de praktijk
Op basis van het plan organiseert u een overleg met uw vrijwilligers en de personen die een rol spelen in het werken met vrijwilligers. Ook de adviseur is bij dit gesprek aanwezig. Met elkaar bespreekt u het plan en past dit waar nodig aan. Het plan vormt de basis tussen de overeenkomst die u en de vrijwilligers met elkaar maken.

4. De test
Aan het einde van het traject beoordeelt een testvrijwilliger of uw plan ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt. Een anonieme audit dus. De testvrijwilliger neemt contact op en checkt of de afspraken die u heeft benoemd ook werken in de praktijk. Wordt de mail van de testvrijwilliger beantwoord, krijgt deze snel een afspraak, is duidelijk voor de vrijwilliger wat er van hem of haar verwacht wordt? Ook voor u fijn om te weten hoe uw organisatie hierop scoort.

5. Het certificaat
Verloopt alles volgens plan? Dan voldoet u aan de eisen van het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties en krijgt u het certificaat uitgereikt.

Geen kosten voor Haagse organisaties
Voor Haagse organisaties is het behalen van het keurmerk kosteloos. De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligersorganisaties. De kosten van het traject voor het Haags Keurmerk Vrijwilligers, worden volledig vergoed door de gemeente Den Haag. Voorwaarde is wel dat uw organisatie zich richt op Den Haag. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij u wel helpen, maar tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelden?
Bent u geïnteresseerd, meld u aan bij Nathaly Mercera of Wai-Kin Chung: n.mercera@pepdenhaag.nl of wk.chung@pepdenhaag.nl 

Terug

praktijkverhalen

Jaarlijkse avond voor vrijwilligersorganisaties

Maatschappelijke diensttijd

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Bijeenkomst maatschappelijke diensttijd

We sparren over de ideeën omtrent de diensttijd en bespreken we de kaders voor het indienen van een fondsaanvraag.