Goed bestuur

Vuistregels voor een effectief bestuurder

Scholing en/of contact collega-bestuurders

Naast het besef dat er nogal wat op je afkomt wil je het als individuele bestuurder goed doen is de vraag hoe je er als mens in staat. Je kunt natuurlijk bij collega-bestuurders van andere maatschappelijke organisaties vragen naar de nodige tips & tricks of je volgt een scholingstraject. Zoals de Leergang Besturen van Vrijwilligersorganisaties (https://www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl/)

Extra ondersteuning

Of je kunt ook deskundigen vinden die het leuk vinden om als vrijwilliger op afroep beschikbaar te zijn en hun specifieke kennis en kunde ter beschikking te stellen. Denk hierbij aan de vrijwillige bestuurscoaches van PEP (https://pepdenhaag.nl/bestuurcoaches) : zeer ervaren bestuurders, die heel graag met je meedenken en meedoen.

Als je wat budget beschikbaar hebt, kun je ook gebruikmaken van de vrijwilligers van de Sesamacademie (https://www.sesamacademie.nl/). Alle Sesam adviseurs werken als vrijwilliger en allen zijn experts. Voor kosten moet je denken aan zo’n 85,– (ex BTW) per dagdeel.

Wat tips van een ervaren PEP docent

Maar het komt hoe dan ook op je eigen bestuursschouders neer en dan ben je zoekende naar de vraag “hoe doe ik het zo goed mogelijk?”. Om het antwoord te geven op die vraag heeft een van de PEP-docenten van de leergang “Effectief besturen van ene vrijwilligersorganisaties” op basis van zijn eigen 35 jaar ervaring als bestuurder de volgende vuistregels geformuleerd. Zeker niet uitputtend bedoeld en ook zeker niet in beton gegoten. Het hangt van de persoon in kwestie af.

  • Ken de eigen regels (statuten, huishoudelijk reglement) en wanneer relevant ook de wet en eventuele Governance Code.
  • Besturen is een vak: wees professioneel. Let op je aansprakelijkheid als bestuurder maar bovenal: BESLUIT!
  • Heb een visie over de richting van de organisatie en concrete doelstellingen die je wilt halen. Stuur daarop. Breng begroting in lijn met de plannen en vice versa.
  • Stop er tijd en energie in en bereid jezelf grondig voor. Wanneer nodig zit er dan zeker als voorzitter bovenop. Slaap kun je inhalen.
  • Een bestuur is een team: zorg voor sterke, kritische en capabele mensen om je heen. Ga een discussie niet uit de weg. Let op emoties vs. ratio. Diversiteit.
  • Zorg voor verbinding tussen bestuur en leden plus verbinding met de omgeving (de interne en externe stakeholders).
  • Wees duidelijk, transparant (eerlijk) en direct in je communicatie, zowel voor het goede nieuws als het slechte nieuws. Lieg niet. Wees positief.
  • Scan continu de omgeving: wat gebeurt er, welke kansen en bedreigingen zijn er en hoe ga je daar mee om. Let op het politieke spel. Scenario-denken: wat als dit gebeurt wat doe ik dan en wat als……
  • Ken de leden / achterban en laat hen jou ook kennen (wie ben je, wat is je stijl…). Zeker voor voorzitters die immers het boegbeeld van de organisatie zijn.

Relevante evenementen

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!