Wat betekent de WBTR voor jou als vrijwillige bestuurder?

Per 1 juli gaat de nieuwe WBTR in. Dat staat voor Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Er komen nieuwe regels met als doel de kwaliteit van het besturen te verbeteren. Ben jij een vrijwillige bestuurder en wil je weten wat er gaat veranderen? En ben je benieuwd hoeveel extra tijd de WBTR gaat kosten?  Bij PEP zetten wij 5 belangrijke veranderingen en 7 tips voor je op een rij.

Wat zijn belangrijke veranderingen?

 1. Er komt onderscheid tussen uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders. Zo mag alleen een niet-uitvoerende bestuurder de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.
 2. Het meervoudig stemrecht verandert. Een bestuurder kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders gezamenlijk. Als een bepaalde bestuurder nu nog wel meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen gezamenlijk, dan kan dat nog maximaal 5 jaar. Anders tot het moment dat de statuten zijn gewijzigd.
 3. Het wordt verplicht in statuten op te nemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder (belet of ontstentenis betekent bij afwezigheid in geval van ziekte, schorsing, ontslag of overlijden).
 4. Een bestuurder moet het belang van de organisatie vooropstellen. Er komt een tegenstrijdig belangregeling. Dat houdt in dat een bestuurder met eigen belang niet mag deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.
 5. Statuten hoeven niet vóór 1 juli gewijzigd te worden. Bij de eerstvolgende statutenwijziging neem je de WBTR mee.

7 tips om aan de slag te gaan met de WBTR

 1. Stel een of twee bestuursleden aan die de WBTR oppakken. Zij kunnen de andere bestuursleden na het voorbereidende werk bijpraten tijdens de volgende bestuursvergaderingen.
 2. Volg de webinar van PEP en WBTR.nl op 27 mei 16:00 – 17:00 en stel ondertussen je vragen in de chat.
 3. Loop de checklist van het NOV na.
 4. Leer van andere organisaties. Word lid van onze facebookgroep ‘Maatschappelijke organisaties versterken elkaar’ voor de ervaringen van anderen.
 5. Doorloop het stappenplan op wbtr.nl (kosten zijn €120,-).
 6. Adem in, adem uit. De meeste stichtingen en verenigingen hebben het goed geregeld. Het is dan nog nodig met elkaar in gesprek te gaan en de afspraken vast te leggen. Zie deze nieuwe wet als een duwtje in de rug om bepaalde zaken professioneler aan te pakken. Maak je dus niet te veel zorgen.
 7. Klop even bij onze PEP Helpdesk aan voor gratis advies.

Bronnen: WBTR.nl, NOV