Wij gaan voor een stad waarin iedereen mee kan doen. Daarom gaan we samen met maatschappelijke organisaties, initiatieven en Gemeente Den Haag een stap verder. We ondersteunen organisaties die met vrijwilligers werken om te professionaliseren. Dat doen we middels zo’n 60 projecten waarvan we er in dit jaarverslag een aantal uitlichten. We netwerken, sparren en trainen. Samen gaan we voor meer betrokkenheid, meer samenwerking en meer mogelijkheden. Zo krijgen we samen meer voor elkaar in Den Haag.

Voor een toegankelijke versie van dit jaarverslag, stuur een mail naar j.brouwer@pepdenhaag.nl.

Ondanks de uitdagingen die dit tweede coronajaar met zich meebracht, bleven Haagse organisaties zich inzetten voor hun doelgroepen. En wij bleven hen ondersteunen. Waar projecten vanwege corona niet door konden gaan, zochten we naar andere oplossingen. Zo organiseerden we een PEP Talk over digitale inclusie toen we merkten dat organisaties sommige doelgroepen online moeilijk konden bereiken. Een andere PEP Talk speelde in op de toenemende vraag naar flexibel vrijwilligerswerk. Naar aanleiding van signalen uit de samenleving rond thema’s zoals Black Lives Matters, #metoo en transfobie, trainden we organisaties op de gebieden sociale veiligheid en queer inclusie.

De ervaringen van de organisaties die wij bedienen, en hoe zij met onze ondersteuning hun doelen behaalden, lees je in dit jaarverslag. Het zijn veelal organisaties met wie wij al jaren optrekken, maar ook nieuwe. Ook intensiveerden we de samenwerkingen tussen gemeente en organisaties in de stadsdelen. Via onze 3 vernieuwde online platforms voor vrijwilligerswerk zijn organisaties en vrijwilligers met elkaar in contact.

Wij geloven in ‘samen’. En dat is ook wat wij in de toekomst blijven faciliteren: Organisaties bij elkaar brengen, en zorgen dat iedereen mee kan doen. Want samen hebben we meer kennis, kracht en kansen.