Werven van vrijwilligers

Werven van jonge vrijwilligers

Wat is een jonge vrijwilliger?

De doelgroep (potentiele) jonge vrijwilligers bestaat uit verschillende subgroepen: scholieren, studenten en starters op de arbeidsmarkt.

De levensfase van (potentiële) jonge vrijwilligers heeft grote invloed op de manier waarop ze willen en kunnen worden ingezet.

Levensfase Kenmerken levensfase Idee voor vrijwilligerswerk in levensfase
Scholier Weinig verantwoordelijkheden, ontdekken van interesses Snuffelstages
Student Verkennen van beroepen, ontplooien, beleven Vaardigheden en talenten ontplooien
Starter op de arbeidsmarkt Ontwikkelen beroepsidentiteit, keuzes maken Samenstellen portfolio

Positieve effecten van het werken met jonge vrijwilligers

Het werken met jonge vrijwilligers brengt voor organisaties veel voordelen:

 • Vernieuwing van activiteiten;
 • De buitenwereld komt naar binnen;
 • Jongeren kunnen kwaliteiten, kennis en vaardigheden bezitten die je als organisatie (nog) niet hebt (denk aan digitale vaardigheden en kennis van diverse nieuwe media en kanalen);
 • Werving van nieuwe vrijwilligers (o.a. de ouders/kennissen van jongeren);
 • Verbreding van het netwerk van de organisatie;
 • Grotere zichtbaarheid (in de wijk) van de organisatie;
 • Diversifiëring van het vrijwilligersbestand (qua leeftijd, sekse, etniciteit en opleidingsniveau);
 • Frisse, vernieuwende en verrassende ideeën en jonge energie die uw organisatie aantrekkelijker maken;
 • Kennis en expertise over nieuwe ontwikkelingen;
 • Zelfreflectie in de organisatie;
 • Goede reclame voor uw organisatie en meer naamsbekendheid;
 • Meer kans op samenwerking met organisaties zoals o.a. scholen, andere vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven;
 • Verbinding tussen doelgroepen binnen de organisatie;

Motivaties van jongeren om vrijwilligerswerk te doen

Jongeren doen vrijwilligerswerk om de volgende redenen:

 • Ervaring opdoen voor op CV;
 • Mogelijke stap naar een betaalde baan;
 • Kennis opdoen;
 • Verder ontwikkelen van talenten;
 • Iets voor een ander willen doen, wat een goed gevoel geeft;
 • Iets bijdragen aan de maatschappij;
 • Meer sociale contacten;
 • Skills ontwikkelen door bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aan anderen te leren, flexibel te zijn, nieuwe activiteiten te ondernemen en door om te gaan met voor hen nieuwe doelgroepen;
 • Betrokkenheid bij een organisatie (er bij willen horen) en gezelligheid;

Voorafgaand aan het werven van jongeren

 • Beantwoord voor je met jongeren aan de slag gaat de volgende vragen:
 • Wat wil je bereiken met het inzetten van jonge vrijwilligers?
 • Passen vorm en inhoud van de mogelijke activiteiten voor jongeren bij jullie beweegredenen om met jonge vrijwilligers te werken?
 • Zorg dat iedereen binnen de organisatie geïnformeerd is over de nieuwe groep vrijwilligers die je wilt binnen halen. Weet wie er binnen de organisatie geïnteresseerd is om met jongeren (samen) te werken. Laat de jongeren zich welkom voelen en zorg dat iedereen begrijpt waarom een eventuele extra investering zo belangrijk is. Want werken met jonge vrijwilligers vraagt een investering.
 • Het is belangrijk dat je je inleeft in de belevingswereld van jongeren en je verdiept in wat ze leuk vinden om te doen, wat ze bezig houdt en wat ze voor de organisatie zouden kunnen betekenen. Door klussen hier op af te stemmen en open te staan voor hun ideeën en ervaringen, creëert je enthousiaste jonge vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die blijven, later terugkomen of simpelweg een positieve ervaring aan hun vrijwilligerswerk overhouden.
 • Waardering van jongeren is ontzettend belangrijk. Bedenk creatieve manieren in het belonen van jongeren. Denk ook eens aan studiepunten, een leuk feest, gratis toegang of een gezellige borrel.
 • Zorg voor een vast contactpersoon bij wie jonge vrijwilligers terecht kunnen met vragen. Deze persoon introduceert de jongeren in de organisatie, fungeert als vraagbaak en neemt de jongeren desgewenst mee op sleeptouw naar bijeenkomsten. Vaak vinden jongeren het namelijk eng of moeilijk om binnen een nieuwe organisatie hun weg te vinden.
 • Het is een doelgroep die veel te bieden heeft, maar ook veel vraagt: goede begeleiding, de ruimte om dingen op hun eigen manier te doen, ruimte om te experimenteren en veel inspraak. Maak ruimte hiervoor binnen de organisatie. Als dit niet mogelijk is, moet je je afvragen of de aangeboden activiteiten wel passen bij jongeren en of je wel echt met jongeren wilt werken.
 • Als binnen je organisatie vooral gepensioneerden actief zijn, is de kans klein dat je aantrekkelijk bent voor jongeren. Je zult dan veel moeten veranderen om je organisatie echt klaar te maken voor deze doelgroep.

Hoe pak je het aan?

Jongeren betrekken

 • Betrek jongeren bij je organisatie. Niet praten óver jongeren, maar mét jongeren. Zo krijg je beter grip op wat jongeren verwachten van vrijwilligerswerk, waardoor je jouw activiteiten daar makkelijker op kunt afstemmen. Laat hen ook meedenken over aantrekkelijke klussen, de werving, begeleiding en waardering van jongeren. Door de doelgroep mee te laten denken, laat je zien dat je hen serieus neemt en dat is al een belangrijke stap in het binden van jonge vrijwilligers.
 • Vraag jongeren om te helpen bij de werving. Jonge vrijwilligers krijg je makkelijker op de been door ze te laten benaderen door iemand van min of meer dezelfde leeftijd.

Aantrekkelijk aanbod creëren

 • Jongeren hebben het druk en hebben nog een wereld te ontdekken. Het past niet bij hun leefstijl om langere tijd hetzelfde te doen. Zij zien vrijwilligerswerk als een eenmalige verbinding, een sociale activiteit, een mogelijkheid tot ontwikkeling of als iets goed doen. Zorg daarom voor kortlopende, overzichtelijke en afgebakende projecten/klussen. Hiermee verlaag je de drempel. Als je dit niet kunt of wilt bieden is het niet zinvol om in te zetten op het werven van jongeren.
 • Zorg voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Door aandacht te hebben voor het gehele plaatje voeren jongeren de activiteit niet alleen uit, maar zijn ze er echt onderdeel van.
 • Zorg voor een gevarieerd aanbod van concrete activiteiten met een duidelijk resultaat.
 • Laat jongeren bijdragen met hun skills. Het wordt voor jonge mensen pas echt interessant als ze hun eigen talenten en vaardigheden kunnen inzetten en zich zo kunnen ontwikkelen als professional. Jonge vrijwilligers krijg en houd je gemotiveerd als ze dingen mogen doen die ze leuk vinden, waar ze goed in zijn of waarvan ze kunnen leren.
 • Prikkel door diversiteit: creëer vrijwilligerswerk voor handen, hoofd én professionele vaardigheden.
 • Denk ook aan snuffeltijd: laat jongeren eerst even rondkijken / meelopen op diverse plekken

en dan kijken wat past.

Tips om jongeren te bereiken

 • Communiceer met jongeren op een manier die bij hen aansluit. De meeste jongeren zijn veel en vaak digitaal actief. Internet is voortdurend binnen handbereik (letterlijk via de mobiele telefoon). Bekijk ook waar jongeren mee bezig zijn – gaming, social media, vloggen en speel daar op in.
 • Maak actief gebruik van social media kanalen waar jongeren te vinden zijn (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat) Via de sociale media kun je een band opbouwen met de jongeren. Klets lekker mee! Kost dat teveel tijd? Vraag dan een vrijwilliger om de social media kanalen te beheren.
 • Reageer snel op vragen.
 • Jongeren hechten veel waarde aan het geheel, de ervaring die zij meemaken als zij vrijwilligerswerk doen. Vertel jongeren tijdens het werven niet alleen wat ze gaan doen, maar ook waarom en waar het toe bijdraagt. Laat zien dat zij een belevenis gaan meemaken als zij vrijwilligerswerk bij jouw organisatie doen.
 • Verleid met een pakkende titel. Hierop besluiten jongeren namelijk om door te klikken (of niet)!
 • Schrijf een korte, helderde, uitnodigende en inspirerende tekst zonder jargon. Diepgaande informatie volgt wel bij de kennismaking.
 • Benader saaie vrijwilligersklussen vanuit een andere hoek.
 • Doe iets geks met een vacature.
 • Maak grappige filmpjes en doe vooral mee aan hypes.
 • Bedenk leuke acties om jongeren warm te krijgen voor jouw organisatie.

Vindplaatsen

 • Laat je zien en ga naar jongeren toe. Bezoek jongeren bijvoorbeeld op scholen of in buurthuizen met een boeiend verhaal.
 • Leg contacten met ROC’s en hogescholen om studenten een vrijwilligersklus te laten doen. Vaak worden studenten daarna zo enthousiast dat ze informeren naar de mogelijkheid om vaker iets te kunnen betekenen.
 • Via hbo instellingen kun je studenten vragen als stagiair en hen vragen of ze vrijwilliger willen worden.

Maatschappelijke diensttijd

Is jouw klus aantrekkelijk voor jongeren? Leuk! Dan is jouw vraag misschien geschikt voor MDT wat staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Tijdens een MDT traject krijgen jongeren de kans om vrijwilligerswerk te doen bij (maatschappelijke)organisaties. Zo kunnen zij hun talent ontwikkelen en gaan een paar enthousiaste jongeren bij jou aan de slag!

Follow your Dreams is zo een maatschappelijke diensttijd traject in Den Haag. Wil je meer informatie over de inzet van jongeren in het kader van MDT binnen jouw organisatie?

Voor meer informatie: https://followyourdreams.denhaag.nl/

Relevante evenementen

Workshop Vloggen met je smartphone

29 augustus | 08:00 - 17:00

Workshop Enquêtes en polls maken

3 september | 14:00 - 16:30

Module 1: Vrijwilligers vinden

17 september | 15:00 - 17:30

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!