Goed bestuur

Tips voor een jaarverslag

U kunt de volgende zaken opnemen in het jaarverslag:

  • Welke afspraken had u en welke zijn daadwerkelijk nagekomen?
  • Wat heeft u ondernomen op het gebied van communicatie, public relations en publiciteit?
  • Met welke stakeholders of partners heeft u samengewerkt en wat was daarvan het resultaat?
  • Wat is er veranderd in de interne organisatie? Denk aan bestuurswisselingen, de werving van vrijwilligers, de aanschaf van nieuwe materialen etc.
  • Hoe ziet de financiële situatie er (in het kort) uit?
  • Hoe heeft u het afgelopen jaar ervaren? Welke kansen en/of valkuilen bent u tegengekomen?
  • Wat zijn de dromen voor volgend jaar? Op welk pad gaat u zeker verder, op welk niet?

Relevante evenementen

Werven van bestuursleden

6 mei | 19:00 - 21:00

Sociale veiligheid

8 mei | 14:00 - 16:00

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!