Sinds eind oktober is er een nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht van PEP. Mooie diversiteit en brede kennis en kunde.

Welkom Thijs Boel!
Hij komt Renee Lucas, Shurendy Gerardus, Christine van Zuylen van Nijevelt, Laila Ait Baali, Rob Zomer en Fatou Tevette versterken.

Om Thijs een plaats te kunnen geven in de RvT hebben wij afscheid moeten nemen van Willem Peter de Ridder. Wij bedanken Willem Peter voor zijn jarenlange inzet voor PEP. We gaan je missen!

PEP Den Haag is een stichting met een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) heeft een adviserende en toezichthoudende rol. Zo houdt de RvT toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij PEP. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De leden van de RvT hebben allen een andere achtergrond; er is geen specifieke portefeuilleverdeling gemaakt.
Zo heeft ieder een eigen inbreng in de vergaderingen.