Op 8 juli vond de certificatenuitreiking van de train-de-trainer trainingen Operatie Duizend Schoon plaats. Hiermee werd het eerste deel van Operatie Duizend Schoon afgesloten. Operatie Duizend Schoon is een ondersteuningsproject voor (vrouwen)organisaties om de financiële weerbaarheid van vrouwen te vergroten. Ruim 30 cursisten kregen (op gepaste afstand van elkaar vanwege de corona maatregelen) hun certificaten uitgereikt.

Iets voor 9 uur druppelden de cursisten binnen waar ze verwelkomd werden met een inloop ontbijt. Het was de eerste keer sinds 2 maanden dat zij elkaar in levende lijve zagen. Vanwege de maatregelen waren de trainingen online gegeven. Het was een stukje ontlading om mensen waar je 8 weken lang mee in een training hebt gezeten, nu eindelijk live te zien.

Locatie De Schets

Bestuurslid Marcel Keus en voorzitter Ramazan Odek openden de bijeenkomst en heetten de cursisten welkom in De Schets, een buurtinitiatief gerund door diverse vaders en moeders uit Spoorwijk. Ze vertelden o.a. dat de ingrediënten van het ontbijt grotendeels gekweekt waren in de hobbytuin naast het gebouw. Wij waren de 1ste organisatie die op deze wijze gebruik maakte van het gebouw en daar waren ze blij om.

Grenzen stellen en het coachen van clienten

Na de introductie startten trainers Abderrahim Kajouane en Anjenee Jagai met hun laatste training in deze reeks. Op het programma stond grenzen stellen en het coachen van cliënten. Stellingen die aan bod kwamen waren: ga je automatisch mee naar een instantie als een cliënt dat van je vraagt? Of: als een instantie je om persoonlijke gegevens van een cliënt informatie vraagt, geef je dat dan? De bedoeling was om de cursisten bewust te maken van persoonlijke grenzen maar ook van professionele grenzen die je hebt als organisatie. Er is soms geen sprake van goed of fout maar het is wel belangrijk dat je assertief genoeg bent. Staan vrijwilligers die cliënten helpen wel stevig genoeg in hun schoenen? Heb je als organisatie vooraf de juiste afspraken gemaakt met je vrijwilligers? Soms zijn er zelfs wettelijke grenzen in het kader van privacy om in acht te houden.

Een ander onderdeel van de training was het coachen van cliënten. Aan bod kwamen vragen als: wat is het verschil tussen coachen en begeleiden? Help je iemand echt als je de ander altijd het werk uit handen neemt? Uiteindelijk help je iemand nog het meest door ze zelf aan de slag te laten gaan; dat geeft inzicht en stimuleert hun zelf-oplossend vermogen. Gun mensen hun eigen falen en kansen om van zichzelf te leren. Door niet gelijk te doen wat de ander van je vraagt laat je ze niet in de steek. Integendeel, zo help je ze juist om te leren!

Na de training konden de cursisten middels associatiekaarten vertellen wat ze van de training vonden en wat ze er van hadden opgestoken. De cursisten waren stuk voor stuk positief. Een deelnemer vond dat ze niet alleen nuttige informatie had gekregen voor haar achterban, maar ze was zelf ook weerbaar en assertiever geworden. “Soms zit je als vrouw diep in de put en voel je je radeloos door alle eindjes die je aan elkaar moet knopen. Met de informatie die ik uit de training heb gekregen, heb ik nu het gevoel dat ik grip op het geheel heb”. Een andere deelnemer vertelt dat de training haar een spiegel voor heeft gehouden. “Serieus, ik had nog nooit over mijn pensioen nagedacht. Misschien omdat ik nog jong ben, maar nu is dat anders. Nu kan ik met een gerust hart andere vrouwen aanmoedigen om erover na te denken”. Weer een andere cursist refereerde aan de training als de ‘missing piece’ uit een legpuzzel en anderen hadden het over de onderlinge energie die ze toch gekregen hebben van elkaar ondanks de (noodgedwongen) digitale ontmoetingswijze.

Van offline naar online trainingen

De projectleider van Operatie Duizend Schoon, Nathaly Mercera, benadrukte vervolgens dat de online training voor- en nadelen had. “We hadden ons deze trainingen totaal anders voorgesteld. Er gaat niks boven de impact van een fysieke training en het heeft best wat voeten in de aarde gehad om zo’n training te vertalen naar een online variant. Maar we tellen ook onze zegeningen. Dankzij de technische mogelijkheden konden de trainingen nog steeds doorgang vinden. Ook het afvalpercentage van de training was nihil. De train de trainer opleiding begon met 24 mensen en eindigde na 8 keren met 20 succesvol afgeronde trainers. De training rond het organiseren van een Duizend Schoon Café begon zelfs met 10 personen en eindigde ook met 10 personen. Wat mij betreft zegt dat alles over het nut en de toegevoegde waarde van de training.” vertelt Mercera.

Directeur van PEP, Fenna Noordermeer,  gaf aan hoe trots ze was op deze groep powervrouwen: “Ik voel de saamhorigheid en het gevoel van community dat is ontstaan. Uiteindelijk heb je dat nodig om elkaar te versterken. Jullie gaan groepen trainen die het zwaar hebben en dan moet je sterk in je schoenen staan. Elkaar bijstaan, leren van elkaar als vorm van intervisie zal waardevol blijken te zijn. Alleen op die manier zal je als persoon effectief zijn en op de lange duur impact hebben met de methode”.

Weinig projecten ter ondersteuning van financiële zelfredzaamheid

Alvorens aan de uitgifte van de certificaten te beginnen, nam Irene Davids van Fonds1818 het woord. Ze gaf aan hoe blij ze was dat PEP een van de weinige organisaties was die een project in hadden gediend die de financiële zelfredzaamheid van vrouwen bevorderde. Ze vertelde hoe slecht de financiële positie van vrouwen nu is en dat veel vrouwen als gevolg daarvan gebukt gingen onder schulden, in armoede leven of afhankelijk zijn van anderen. Hierdoor lopen ze kansen mis en benutten ze onvoldoende hun talent en mogelijkheden. Het was teleurstellend om te zien hoe weinig aanvragen er bij Fonds1818 ingediend werden ten behoeve van de emancipatie van vrouwen. “Het doet me goed te zien hoeveel vrouwenorganisaties er toch actief zijn in de stad die werken aan de positieverbetering van vrouwen in regio Den Haag.” aldus Davids “Want dat is wat jullie doen. En mochten jullie in je trainingen tegen signalen aanlopen die facilitering behoeven, dan weet je me te vinden.”

Vervolgens gingen Fenna Noordermeer, Irene Davids en de ambtenaar emancipatie van gemeente Den Haag, Ginny Martens, over tot het uitreiken van de certificaten. Een voor een werden de dames naar voren geroepen om hun certificaat in ontvangst te nemen. Na een leuk fotomoment werd het officiële gedeelte afgesloten. Onder het genot van biologische hapjes en drankjes uit de hobbytuin, bleven de cursisten nog met elkaar nakletsen.