Op zaterdag 11 mei 2024 werd Amare het centrum voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid in Den Haag. Het evenement, georganiseerd door PEP Den Haag in samenwerking met het Residentie Orkest, Cultuurschakel, Open Amare en de Gemeente Den Haag, trok meer dan 100 lokale organisaties en maar liefst 1200 vrijwilligers, zowel uit Nederlandse als Internationale vrijwilligers. Deze dag stond in het teken van het verkennen van vrijwilligersmogelijkheden!

Het was een groot succes

De Vrijwilligersmarkt 2024 was een onmiskenbaar succes. Het toonde niet alleen de bestaande inzet in de stad, maar fungeerde ook als een verbindende factor voor toekomstige samenwerkingen en projecten. Het evenement bewees dat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, kan bijdragen aan het versterken van de gemeenschapszin in Den Haag.

Deze dag was een prachtige viering en het streven naar een betere stad!

“Met een score van 37 aanmeldingen voelen wij ons koningen te rijk. Over een week gaan we het enthousiasme bij de aspirant vrijwilligers opnieuw peilen.” – Judy Anna van Hek (RTV Discuss)

Een gezellige Dag vol muziek en ontmoetingen

De Vrijwilligersmarkt werd feestelijk geopend door het hoornkwartet van het Residentie Orkest, waarna een reeks optredens van lokale amateurmuziekgezelschappen volgde. Elk optreden weerspiegelde de culturele diversiteit van Den Haag. Bijzondere vermelding verdient het optreden van de Streetband FfAnderZ, die met hun energieke muziek de sfeer verhoogden. Andere optredens zoals die van het Willy Caron Muziektheaterkoor en de Muziekvereniging van Kunst Naar Kracht, onder leiding van Benson Walch, benadrukten de muzikale aanwezigheid vanuit de stad.

“94% van de aanwezigen zou het evenement aanbevelen aan vrienden of collega’s”.

75% van de Nederlandse aanwezigen beoordeelde het evenement als “Zeer Goed” of “Goed,” waarbij 23% het beschreef als “Fantastisch!” En 88% van de internationale bezoekers beschreef het evenement als waardevol, waarbij 71% het ongelooflijk nuttig vond. – Cijfers vanuit de Survey die na afloop verstuurd is.

Engelstalige en Nederlandstalige Workshops

Naast muziek bood het evenement een reeks workshops en presentaties aan die de bezoekers inzicht gaven in verschillende aspecten van vrijwilligerswerk. Presentaties zoals “Verborgen parels uit eigen stad” door Harry Bogers gaven de bezoekers een unieke kijk op minder bekende initiatieven binnen Den Haag. De workshop “Ontwikkel jezelf, Versterk je Missie: Vrijwilligers in Bloei!” geleid door Fatma Aktaş, bood praktische tools voor persoonlijke en professionele groei binnen vrijwilligerswerk.

“Keynote speakers. I really enjoyed the presentation of The Hidden Gems of The Hague. Music was fabulous too.” – Feedback vanuit Survey

Toplocatie: Amare Den Haag

Amare, gelegen aan het Spuiplein, bleek de ideale locatie voor dit grootschalige evenement. Met zijn moderne faciliteiten en ruime opzet was het een perfecte achtergrond voor de diverse activiteiten van de dag. De locatie droeg bij aan een vlotte doorstroom van de bezoekers en bood voldoende ruimte voor stands van de organisaties, eet- en drinkgelegenheden, en ontmoetingsplaatsen.

De impact van Diversiteit

De diversiteit onder de vrijwilligers versterkte de uitwisseling van ideeën en ervaringen, wat essentieel is voor een dynamische en inclusieve stad als Den Haag. De interactie tussen Nederlandse en internationale deelnemers bracht nieuwe perspectieven aan het licht en zorgde voor een verrijking van het netwerk aan maatschappelijke betrokkenheid.