Wij gaan voor een stad waarin iedereen mee kan doen. Daarom gaan we samen met maatschappelijke organisaties, initiatieven en Gemeente Den Haag een stap verder. We ondersteunen organisaties die met vrijwilligers werken om te professionaliseren. Dat doen we middels zo’n 40 projecten waarvan we er in dit jaarverslag een aantal uitlichten. We netwerken, sparren en trainen. Samen gaan we voor meer betrokkenheid, meer samenwerking en meer mogelijkheden. Zo krijgen we samen meer voor elkaar in Den Haag.

Voor een toegankelijke versie van dit jaarverslag, stuur een mail naar j.brouwer@pepdenhaag.nl. In 2022 werd de wereld geschokt door de oorlog in Oekraïne. Tal van initiatieven ontstonden om mensen in Oekraïne en degenen die naar Den Haag vluchtten te helpen. Deze initiatieven werden opgespoord door PEP, zodat vrijwilligers hen konden vinden. Ook kregen ze advies en zorgden we ervoor dat initiatieven elkaar wisten te vinden en ze elkaar konden aanvullen, in plaats van dubbel werk te doen.

Ook het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag was een belangrijk thema in de media in 2022. Via trainingen en bijeenkomsten met landelijke experts en sleutelpersonen in de wijk pakten we dit probleem aan. Samen keken we hoe we vrijwilligersorganisaties veiliger kunnen maken.

Wij geloven in ‘samen’. En dat is ook wat wij in de toekomst blijven faciliteren: Organisaties bij elkaar brengen, en zorgen dat iedereen mee kan doen. Want samen hebben we meer kennis, kracht en kansen.