Met een digitaal ontbijt voor 50 vrijwilligers hebben zorgwethouder Kavita Parbhudayal en directeur Fenna Noordermeer van PEP Den Haag vrijdagochtend 12 maart het startsein gegeven voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 in Den Haag. Onder de naam ‘Mensen maken Den Haag’ organiseren gemeente en PEP het hele jaar door evenementen en activiteiten rond vrijwilligerswerk. Doel van de campagne is om alle Haagse vrijwilligers in het zonnetje te zetten en nieuwe  Haagse vrijwilligers te werven. Het accent ligt daarbij op jongeren en gepensioneerden.

Den Haag telt zo’n 185.000 vrijwilligers. De gemeente is heel blij met hun inzet. Dankzij hen hebben we een stad waarin mensen naar elkaar omzien en zorgen voor hun omgeving. Wethouder Kavita Parbhudayal: “In deze coronacrisis komt de kracht van onze vrijwilligers nog sterker naar boven. Veel Hagenaars pakken de handschoen op om hun steentje bij te dragen voor hun naasten of voor onbekende stadsgenoten. Met veel creativiteit zijn tal van nieuwe initiatieven ontstaan. Als stadsbestuur zijn wij ontzettend trots op de inzet van al die vrijwilligers”.

Tijdens de campagne ‘Mensen maken Den Haag’ komen zoveel mogelijk kanten van het vrijwilligerswerk aan bod. Daarbij valt te denken aan online bijeenkomsten voor Haagse vrijwilligers en organisaties zoals evenementen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en de PEP Talk waar organisaties meer leren over vrijwilligersbeleid. Elke maand kent een ander thema, zoals: groen, zorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur, zingeving, buurten en wijken. Rond de activiteiten en thema’s worden video’s en podcasts gemaakt om potentiële vrijwilligers te verleiden ook aan de slag te gaan en te laten zien hoe leuk en divers vrijwilligerswerk is.

“Voor een vitale stad zijn actieve bewoners belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. Initiatieven die hen versterken, ondersteunen wij ruimhartig”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal, die recent haar actieprogramma ‘Goed voor elkaar! Haags vrijwilligersbeleid 2020-2023’ heeft gepresenteerd. Doel van dit actieprogramma is het verder versterken van het vrijwilligerswerk in Den Haag. Volgens wethouder Parbhudayal is dat nodig, omdat er veel behoefte is aan nieuwe vrijwilligers.

Meer informatie op www.mensenmakendenhaag.nl