De jury heeft uit de inzendingen voor de Kartiniprijs drie kandidaten geselecteerd, Polka, Roos Padmos en Box it Out. Op zaterdag 30 oktober weten we wie de winnaar is. Dan reikt wethouder Arjen Kapteijns (emancipatie) de Kartiniprijs uit. Iedereen die bijdraagt aan vrouwenemancipatie in Den Haag kan winnen. De Kartiniprijs van de stad Den Haag is een algemene emancipatieprijs die ieder jaar wordt toegekend aan een inspirerend, succesvol en/of vernieuwend initiatief. Voorwaarde is dat het de emancipatie van vrouwen in Den Haag bevordert.

De Kartiniprijs benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie en participatie van mannen en vrouwen. Personen, stichtingen en organisaties, maar ook projecten en initiatieven komen voor de prijs in aanmerking. De prijs bestaat uit een bedrag van 2.500 euro.
De jury, bestaande uit Charlie Ortega, Hafida Amajoud, Kamal Ettaheri, Petra Hofker en Sanne ten Bokkel Huinink, heeft de ingestuurde voordrachten met aandacht bekeken en de moeilijke taak gehad om uit de vele goede inzendingen drie voordrachten voor de prijs te nomineren:

POLKA –Centrum voor Poolse Vrouwen

Sinds oktober 2018 is POLKA op initiatief van Poolse vrouwen uit Den Haag en in samenwerking met stadsdeel Segbroek actief. POLKA richt zich op emancipatie en integratie van Poolse vrouwen door als doel de weerbaarheid, economische en maatschappelijk zelfstandigheid van Poolse vrouwen te vergroten. Uit recent onderzoek, in opdracht van POLKA, blijkt dat zij aantoonbaar een bijdrage leveren aan de emancipatie en integratie van Poolse vrouwen in Den Haag. Zo worden er verschillende bijeenkomsten, themalezingen en trainingen over arbeidsrechten, omgaan met geld en sollicitatieprocessen georganiseerd.

Roos Padmos

De wereldwijde #MeToo beweging heeft niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal veel losgemaakt. We tolereren grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) geweld tegen vrouwen niet meer. Zo ook Roos Padmos. Zij staat op tegen toenemende overlast op Scheveningen; meisjes en vrouwen die op de boulevard in Scheveningen worden lastiggevallen, bedreigd en geïntimideerd door jongens en mannen. Wat begon bij demonstraties met honderden vrouwen die de boulevard terug hebben geclaimd, van het toespreken van de gemeenteraad tot het probleem onder aandacht van de lokale en landelijke media te brengen.
Roos stelt grensoverschrijdend gedrag en veiligheid van vrouwen en meisjes aan de orde. Zij nodigt vrouwen en meisjes uit om de openbare ruimte voor zichzelf op te eisen. Roos legt de verantwoordelijkheid van het respecteren van grenzen waar die hoort, namelijk bij de mannen die deze grenzen overschrijden. Daarnaast betrekt zij ons -de samenleving- bij de oplossing. We zijn allemaal verantwoordelijk om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte te waarborgen. Roos weet met humor ook de aandacht van lokale en landelijke media te krijgen, waardoor zij haar initiatief onder een breed publiek kenbaar weet te maken.

Box it Out

Box it Out is een boksstudio en ontmoetingsplaats voor vrouwen. In een vrouwvriendelijke en veilige omgeving kunnen vrouwen met elkaar boksen en werken aan hun zelfvertrouwen. Box it Out geeft op haar eigen manier invulling aan de veiligheid van vrouwen en het respecteren van persoonlijke grenzen.
De oprichter Marianna Sanna-Wezer moedigt al meer dan 5 jaar vrouwen aan om te gaan boksen. Zij is een voorbeeld en rolmodel voor al deze vrouwen. Marianna leert vrouwen ruimte in te nemen door zich letterlijk een weg naar zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vechten.