De kanshebbers voor de Haagse Vrijwilligersprijzen 2023 zijn bekend. Zaterdag 25 november reikt de gemeente de prijzen uit. Er zijn verschillende categorieën.

Een onafhankelijke jury van Haagse vrijwilligers besluit wie dit jaar de winnaars zijn. In deze jury zitten onder andere winnaars en kanshebbers van vorig jaar. U kunt dus niet zelf stemmen.

Kanshebbers Persoonlijke vrijwilligersprijzen

Voor de persoonlijke prijzen van de Haagse Vrijwilligersprijzen 2023 waren er 62 unieke aanmeldingen. De jury koos 15 kanshebbers (3 per categorie). 13 mensen willen echt in aanmerking willen komen voor deze prijs. Tijdens de uitreiking wordt per categorie 1 winnaar gekozen.

Buurt en omgeving

In de categorie Buurt & Omgeving zijn de kanshebbers:

Didi de Groot is vrijwilliger bij Reakt en de Buurtkamer Zonneoord. Ze helpt mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond. Didi is 48 en doet al meer dan 20 jaar vrijwilligerswerk.

Miranda Hidding zet zich met hart en ziel in voor de ouderen bij Wijkvereniging Scheveningen. Veel mensen meldden haar aan voor deze prijs. Miranda is een manusje van alles. Ze trekt veel taken naar zich toe.

Mehmet Yildiz zich in voor een schoon en veilig Laak. Hij is actief voor meerdere stichtingen en is wijkambassadeur. Hij loopt wekelijks met vrijwilligers door wijk en ruimt op waar kan. Hij organiseert acties om de buurt schoon te houden.

Sport

In de categorie Sport is de genomineerde:

Marion Vaalburg (79) zet zich al 60 jaar in om kinderen te leren niet bang te zijn in het water. Als gezicht van zwemvereniging HZ Zian heeft zij meerdere generaties van dezelfde families langs zien komen en les gegeven.

Zorg en welzijn

De kanshebbers voor de categorie Zorg en Welzijn zijn:

Hassan Mbasso zet zich bij STEK onvermoeibaar in voor mensen in de marge van de samenleving. “Hij doet eigenlijk teveel.” Hij geeft fietslessen, helpt bij Voedselbank uitgiftepunten, bezorgt pakketten en haalt spullen op per bakfiets, is mantelzorger en kan goed klussen.

Marieke Dingemanse-Louws zet zich in voor stadsgenoten die werk(t)en in de seksindustrie. Hiervoor is ze al 10 jaar vrijwilliger bij Stichting De Haven en initiatiefneemster en beheerder van het Rachamhuis. Ze richt zich vooral op kwetsbare vrouwen die uit de prostitutie stappen.

Gijs van der Tang zet zich bij Stichting Veldwerk Haaglanden dag en nacht in voor dak- en thuislozen in Den Haag. Hij helpt ze aan onderdak, kleding, eten en toiletartikelen. Zo helpt hij de mensen om het leven op straat aan te kunnen.

Cultuur

In de categorie Cultuur zijn genomineerd:

Richard Smith is als normale vrijwilliger bij Design Museum Dedel aan de Prinsegracht begonnen. Inmiddels is hij de spil van het museum, Richard zorgt voor de coördinatie en stuurt alle vrijwilligers aan. Hij sleepte het museum door de coronatijd, dat vindt de jury bewonderingswaardig.

Miquel Tremor zet bij Pluk en Pleej zich in voor meer kunst en cultuur. Hij draagt zo bij aan de levensvreugde voor bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld ouderen met dementie en daklozen. Hij doet dit in de wijken Laak en Mariahoeve.

Karin Zwinkels-de Jong is inmiddels sinds 5 jaar een onvermoeibare motor voor Stichting behoud Historische Buitenplaats Ockenburgh in Loosduinen. Ze is de drijvende kracht achter 100 andere vrijwilligers.

Ontwikkeling en jeugd

In de categorie Ontwikkeling en Jeugd zijn genomineerd:

Joyce Tjong Akiet zet zich al jaren in met veel plezier en passie om de kwetsbare kinderen met een leerachterstand uit Laak te helpen met bijles en huiswerkbegeleiding. Dat doet zij in de buurthuizen van Wijkz in Laak. Dankzij de hulp van Joyce presteren de kinderen beter op school.

Tenny Kohli is al 42 jaar vrijwilliger bij Kinderopvang 2 Samen. Ze verzorgt de tussenschoolse opvang voor basisschoolkinderen in het stadsdeel Loosduinen. Zij zet zich volledig in voor de kinderen. Tenny zorgt voor een leuke, vertrouwde en veilige sfeer en is een geweldige collega.

Hind Almashhadani zet zich al zeker 10 jaar in op de Prof Mr. A. Anemaschool in de wijk de Bouwlust (Escamp). Hind is er altijd voor de kinderen en ook voor haar collega’s, tijdens schooltijd maar zeker ook na schooltijd. Overal waar hulp nodig is komt Hind altijd mee helpen. Ze maakt hier veel tijd voor vrij.

Kanshebbers prijs Haagse Vrijwilligersteam 2023

Voor de prijs van het Haagse Vrijwilligersteam 2023 zijn 25 teams aangemeld. De jury koos 5 kanshebbers. 1 van deze 5 teams maakt kans op de prijs. Een team bestaat uit maximaal 20 personen.

Sport

In de categorie Sport is het Onderhoudsteam van Haagse Sportvereniging VUC genomineerd. Een klein team van enthousiaste senioren. Elke ochtend zorgen zij dat het sportcomplex netjes is. Zo zorgen ze ervoor dat kinderen en volwassenen veilig kunnen sporten.

Ontwikkeling en jeugd

De Raad van Ouders van Stichting Leergeld Den Haag is de kanshebber als team van Ontwikkeling en Jeugd. De jury vindt de ouderraad een goed initiatief dat ouders helpt in het oerwoud van minimaregelingen. Ze wijzen mensen de juiste weg en stappen over stigma’s en schaamte heen.

Buurt en omgeving

In de categorie Buurt en Omgeving is de kanshebber Buurttuin Zusterstraat Schilderswijk. Deze buurttuin is onderdeel van Stichting Jacobahof. De tuin zorgt voor meer sociale betrokkenheid in een wijk waar dat hard nodig is. Veel buurtbewoners van alle leeftijden en culturen zijn actief betrokken.

Zorg en welzijn

In de categorie Zorg & Welzijn is het vrijwilligersteam van Bij Betje kanshebber. Bij Betje zet zich met een klein team in voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld koken voor (eenzame) ouderen en schoolontbijtjes maken voor 90 gezinnen in Moerwijk. In deze wijk zijn er veel uitdagingen op het gebied van armoede, eenzaamheid en slechte woningen.

Cultuur

In de categorie Cultuur is het Zeeheldentheater kanshebber. De voorstellingen kunnen niet doorgaan zonder de inzet van de theatervrijwilligers. Het is een enthousiast team en veel vrijwilligers zijn al meer dan 10 jaar betrokken.

Kanshebbers prijs Haagse Vrijwilligersorganisatie 2023

Voor de prijs voor de Haagse Vrijwilligersorganisatie 2023 maken 25 organisaties kans op de 1e of 2e prijs. Als ze winnen, krijgen ze van de gemeente een geldbedrag. Dat bedrag kunnen ze gebruiken voor hun vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor nieuwe kleding, een uitje of een cursus. De organisaties die kans maken op de prijs voor de Haagse Vrijwilligersorganisatie 2023 zijn:

Achterban Werkt, De Vrije Ruimte, Dierenambulance Den Haag, Florence locatie Mariahoeve, Haagse Zwemvereniging Triton, Nour+, Pluk en Pleej, RESPECT Wonen.Zorg.Welzijn, Stichting Anton Constandse, Stichting BuitenLeeft, Stichting Community Plus, Stichting Destiny Social Events, Stichting Dosti, Stichting Escamp voor vrouwen, Stichting Eykenburg, Stichting Harlin, Stichting Haags Dierencentrum, Stichting JESS, Stichting Veilig Spoorwijk, Stichting Voedselbank Haaglanden, Straat Consulaat, The Black Hague Experience, Theater De Regentes, Volkskeuken en YMCA Ypenburg.