Gisteren heeft PEP in samenwerking met Menskracht 7/ROC Mondriaan 11 trainers gecertificeerd. De deelnemers hebben een train-de-trainer programma van 11 dagdelen gedaan. Daarnaast hebben zij oefenworkshops gegeven en de examens afgelegd.

Over het train-de-trainer programma

Deze nieuwe trainers zijn de zesde lichting van het PEP College, een train-de-trainer programma waarmee workshopleiders en trainers worden opgeleid. Tot nu toe zijn er maar liefst 65 trainers opgeleid in samenwerking met ROC Mondriaan. Fenna Noordermeer: “Het is mooi om te zien hoe de deelnemers die dit programma hebben gevolgd voor meer trainingen en deskundigheidsbevordering in Den Haag zorgen.” Een aantal trainers worden ook regelmatig door PEP ingezet voor trainingen bij Haagse organisaties.

Meer en betere trainingen voor Haagse organisaties

De trainers die de train-de-trainer opleiding volgen, werken meestal als vrijwilligers of als beroepskracht bij Haagse maatschappelijke organisaties. Mede dankzij de erkende opleiding van PEP kunnen ze binnen hun organisaties meer trainingen en workshops verzorgen voor bijvoorbeeld vrijwilligers en collega’s. Een aantal deelnemers heeft zich na het behalen van het certificaat Menskracht7/ROC Mondriaan zelfs verder ontwikkeld tot professioneel trainer. Volgens Anjenee Jagai en Abderrahim Kajouane, die het traject verzorgen, is het spreekwoordelijke sneeuwbal effect bereikt. “We zien in Den Haag meer bereik en betere trainingen voor vrijwilligers en professionals”, zegt Abderrahim.

Voor een overzicht van onze trainingen, kijk hier. Wil je meer weten over de mogelijkheden van trainingen voor jouw organisatie? Neem contact op met Abderrahim.