Vrijwilligers: veel organisaties vinden het maar knap lastig om die te vinden. Nóg lastiger is het om ze te houden, leert de praktijk. Kenniscentrum PEP Den Haag leert organisaties hoe ze vrijwilligers kunnen vinden én houden. En bij het woord ‘organisaties’ denkt senior adviseur Abderrahim Kajouane van PEP niet alleen aan officieel geregistreerde instellingen zonder winstoogmerk, maar ook aan drie buren die zonder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel samen iets moois in hun straat tot stand willen brengen.

Door Jean Quist

Om met dat laatste te beginnen: PEP is er voor elke niet-commerciële organisatie die zich inzet voor de Haagse samenleving, legt Kajouane uit. Dat mag ook een bewonersinitiatief zijn om een straat of een plein groener te maken of op een andere manier de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Al met al zetten heel wat Hagenaars zich in voor het algemene belang, constateert PEP’s senior adviseur: “Honderdduizend ongeveer.”

Maatwerk

Toch slagen nogal wat organisaties er maar niet in vrijwilligers te vinden. Kajouane’s advies: “Blijven vragen in de wijk.” En wanneer zich iemand meldt, zet hem of haar dan niet meteen in op meedoen voor onbepaalde tijd. Geef de gegadigde de kans de organisatie en wat die doet te leren kennen. Zo kan hij of zij een afgewogen beslissing nemen. De kans dat iemand zich aansluit, neemt toe wanneer organisaties die een beroep doen op vrijwilligers inzet op maat bieden. Bijvoorbeeld voor enkele wisselende uren per week of misschien per maand. De praktijk leert Kajouane dat niet elke organisatie zulk maatwerk biedt maar vasthoudt aan bestaande roosters.

Flexibiliteit

Meer dan eens wijst de senior adviseur van PEP Den Haag op het belang van ‘flexibiliteit’. Bijvoorbeeld in de vorm van een overzichtelijke klus voor een aantal weken achtereen waarna de vrijwilliger bepaalt of die nog eens zo’n ronde wil doen. Een mooie aanpak om jongeren aan een organisatie te binden, vindt Kajouane. “Op die manier kun je meer vrijwilligers bereiken.” Die moeten dan werk aangeboden krijgen dat bij ze past in plaats van werk dat toevallig op enig moment op uitvoering wacht.

Weerklank

Een organisatie moet zich volgens Kajouane wel realiseren dat jonge vrijwilligers andere eisen stellen dan oudere. “Ieders betrokkenheid bij een organisatie hangt mede af van de weerklank die iemand er vindt. Vrijwilligers verdienen het ook dat ze goed worden begeleid, scholing en opleiding krijgen wanneer dat nodig is en dat ze gemaakte kosten terug ontvangen. Al die bijzonderheden horen in een overeenkomst te staan die vrijwilliger en organisatie samen ondertekenen.”

Mooi opstap

Ook in deze tijd hebben jongeren en ouderen nog momenten over waarin ze zich voor anderen willen inzetten. Vrijwilligerswerk biedt naar Kajouane’s mening bijvoorbeeld statushouders een mooie opstap naar de Nederlandse maatschappij en mensen die minder makkelijk aan een baan komen zicht op een betaalde betrekking. “En het geeft mensen die om wat voor reden dan ook slecht meekomen in de samenleving de kans hun horizon te verbreden.” Intussen klagen vrijwilligers soms dat vrijwilligerswerk steeds professioneler wordt; met een heuse sollicitatieprocedure vooraf en regelmatige beoordelingsgesprekken als bij een reguliere baan. “Dat hoeft geen probleem te zijn”, vindt Kajouane, “maar organisaties moeten dat wel goed communiceren om teleurstellingen te voorkomen.”

Bron: De Posthoorn

Wil je meer informatie over het werven van vrijwilligers? Neem eens hier een kijkje.