Omgaan met agressie en weerbaarheid

Deelnemers krijgen o.a. handvatten en gedragsalternatieven om agressie te hanteren De training sluit aan op de praktijk van de cursisten. We behandelen praktische theorie over agressie en weerbaarheid waarbij we steeds inzoomen op de ....