Workshop diversiteit voor de cliëntenraden in het sociale domein

Hoe kunnen cliëntenraden een bijdrage leveren aan inclusieve organisaties en wat hebben zij daarbij nodig? Cliënten in het Sociale Domein geven, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan o.a. bestuurders en raden van Toezicht binnen hun ....