Mantelzorg

Bent u werkgever, of bent u zorg- of hulpverlener? Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met mantelzorgers. In de huidige participatiemaatschappij komen immers meer taken op de schouders van burgers terecht. Er wordt verwacht dat we meer voor elkaar zorgen. Dus moeten we ook samen alert zijn dat mantelzorgers in balans blijven. PEP ondersteunt u bij het (h)erkennen van mantelzorgers. En bij de preventie tegen overbelasting.

Mantelzorger als mede-zorger

Wie werkt binnen zorg en welzijn ondersteunt niet meer alleen de zorgvrager. Er wordt ook verwacht dat u advies en ondersteuning geeft aan de mantelzorger. Samen met alle betrokkenen komt u tot betere zorg. PEP ondersteunt u graag bij deze manier van systeemgericht werken. Bijvoorbeeld met een workshop of training of maatwerk op locatie. Wilt u alvast zelf aan de slag? Doorloop dan de e-learning Oog voor mantelzorgers.

Mantelzorger als werknemer

Mantelzorgers hebben behalve de intensieve zorg voor hun naaste natuurlijk ook een eigen leven, waar werk een onderdeel van kan zijn. Het is belangrijk dat een leidinggevende weet welk teamlid zorgtaken heeft. Alleen dan kan uw organisatie de mantelzorger ondersteunen en voorkomen dat hij of zij overbelast raakt. Wilt u met dit thema aan de slag? PEP helpt u graag op weg. Bedrijven als KPN en de SER gingen u voor. Lees hier alles over de erkenning Mantelzorg Werkt!. Ook voor een workshop of advies op maat komen wij graag bij u langs. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Mantelzorgers zelf kunnen veel informatie vinden op www.denhaagmantelzorg.nl.

PEP zorgt dat u oog houdt voor de mantelzorger. Wij bieden u:

Ondersteuning

Wilt u met uw organisatie meer betekenen voor mantelzorgers, ze ondersteunen of mantelzorgbeleid opzetten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, bijvoorbeeld voor een Kwaliteitsimpulsgesprek. In zo’n gesprek zoeken wij naar kansen om uw organisatie te versterken. Ook brengen wij uw vragen in kaart. Samen kunnen we een visie op informele zorg ontwikkelen. PEP heeft jarenlange ervaring op het terrein van mantelzorg en kan vaak al direct kennis delen. Voor specifieke vraagstukken ontwikkelen we graag een maatwerktraject. Tijdens het Kwaliteitsimpulsgesprek kijken wij ook of we u in contact kunnen brengen met partijen die waardevol zijn voor uw organisatie.

Trainingen

Als uit een Kwaliteitsimpulsgesprek naar voren komt dat u op een bepaald onderwerp verdieping kunt gebruiken, dan ontwikkelt PEP graag een training voor u op maat. We hebben ook twee e-learnings ontwikkeld die breed inzetbaar zijn: de module Mantelzorg over het herkennen en ondersteunen van mantelzorgers en de module Herken de jonge mantelzorger. Om onze eigen kennis te versterken en landelijke ontwikkelingen te toetsen aan de Haagse praktijk, doen wij regelmatig onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Een voorbeeld is het Respijtzorgonderzoek.

Verbinding/netwerkversterking

PEP kent de Haagse sociale kaart van Den Haag goed. We verbinden u graag met partijen die uw organisatie kunnen verstevigen. Om goed op de hoogte te blijven op het terrein van zorg zijn onze adviseurs vertegenwoordigd in diverse platforms en taskforces. Bijvoorbeeld in Platform Zorgvrijwilligers en Platform Vrijwilligerscoördinatoren in de zorg. In deze netwerken willen wij u graag introduceren. PEP kan u ook ondersteunen bij het opzetten van een eigen netwerk of platform. PEP adviseert u graag hoe u het contact met mantelzorgers kunt verstevigen en hoe u hun betrokkenheid maximaal benut.

Bent u benieuwd hoe de samenwerking met PEP er in de praktijk uit kan zien? Kijk eens bij onze praktijkverhalen. U kunt onze adviseurs (zie rechterkolom) benaderen voor een oriënterend gesprek.

Voor Haagse organisaties is onze dienstverlening kosteloos. 

Mantelzorg termen uitgelegd

Niemand kiest ervoor mantelzorger te worden. Op het moment dat je naaste ziek wordt moet je plotseling inspringen. Praktische zaken, steun- en zorgtaken moeten ‘als vanzelf’ worden aangepakt door familie, vrienden en andere naasten. Daar zit meteen het grote verschil met vrijwilligerswerk, dat is iets waar je voor kiest. Mantelzorg overkomt je.

Mantelzorg

Mantelzorg is de verzameling van hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens sociale netwerk. Bijvoorbeeld ouders die de zorg dragen voor een gehandicapt kind. Of kinderen die zorgen voor een ziek familielid.
Mantelzorgers zelf kunnen veel informatie vinden op www.denhaagmantelzorg.nl.

Zorgvrijwilligers

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Respijtzorg (vervangende mantelzorg)

Respijtzorg is het ontlasten van mantelzorgers door overname van die geboden hulp. Een zorgvrijwilliger of zorgprofessional neemt de zorg en/of ondersteuning tijdelijk over. B.v. een vrijwilliger die een gehandicapte jongen naar school brengt omdat zijn vader een been gebroken heeft.
Mantelzorgers kunnen aanbod van respijtzorg vinden op de website van Den Haag Mantelzorg.

1 op de 6 werkenden is mantelzorger.
Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

PEP Talk: Nieuwe vrijwillige energie

Hoe kunnen we leren van initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd en deze verduurzamen?