Financiën

Subsidies

Subsidies in Den Haag

De gemeente Den Haag verstrekt jaarlijks subsidies aan bewoners en organisaties. De gemeente Den Haag heeft daarvoor een eigen pagina: https://denhaag.nl/subsidies. Op deze pagina zie je dat er vele thema’s zijn, zo is er subsidie voor milieu en duurzaamheid, in de buurt, wonen en bouwen, cultuur en evenementen, zorg en welzijn en onderwijs. Binnen deze thema’s zijn er weer allerlei regelingen. Het kan geen kwaad om alles een keer door te lezen, maar je hoeft uiteraard niet alles uit het hoofd te leren, wat belangrijker is, je moet weten waar je de juiste regeling kan vinden.

Aandachtspunten

 • Waar je ook op moet letten is dat sommige regelingen door het gehele jaar kunnen worden aangevraagd. Maar er zijn ook regelingen met een vaste periode waarin je moet indienen.
 • Bij een aantal regelingen is het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’, totdat de subsidiepot leeg is, maar er zijn ook regelingen waarbij er sprake is van een tendercriteri. Dit houdt in dat er punten worden vergeven voor specifieke onderdelen. waarna een rangschikking wordt gemaakt wie het eerst geld krijgt totdat de subsidiepot leeg is.
 • Zeer belangrijk om in de gaten te houden, is dat de informatie die op de website van de gemeente Den Haag staat, niet de gehele informatie is die in de regeling staat. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke criteria die je kan lezen in de regeling zelf. Maar die niet persé specifiek op de website zijn vermeld.

Voorbeeld

Een simpel voorbeeld, een criterium kan zijn dat de gemeente onder het woord senioren verstaat: ‘Haagse inwoners van 65 jaar en ouder’. Als je dat niet hebt gelezen, en je beschrijft dat de doelgroep uit 50 jaar en ouder bestaat, dan kan het zijn dat de aanvraag niet subsidiabel is omdat je niet aan de voorwaarde voldoet. Check dus altijd heel goed de voorwaarden.

Aanvraagformulieren

De gemeente Den Haag werkt met aanvraagformulieren. Echter, per regeling is er een ander aanvraagformulier met andere vragen. Als je nog geen of weinig ervaring hebt met het aanvragen van subsidies, dan kan je bijvoorbeeld een training volgen bij PEP over het schrijven van een projectplan. Hier alvast wat tips als je niet kan wachten.

Tips

 • Allereerst kan je een projectplan template van PEP gebruiken. In deze template staan vragen die je altijd wel kan gebruiken bij een subsidieaanvraag, bij zowel de gemeente Den Haag als bij fondsen. Een goed projectplan beantwoordt eigenlijk de vragen die gesteld worden.
 • Tip: beantwoord de vragen die in het aanvraagformulier staan. Een veel gemaakte fout is dat organisaties heel veel schrijven, maar eigenlijk de vraag niet beantwoorden. Dit roept alleen maar meer vragen op, dat wil je dus niet hebben.Kortom, Het liefst kort en krachtig maar niet summier. Wat je ook kan doen is het projectplan template van PEP gebruiken als basis en de vragen die worden gesteld uit het aanvraagfomulier te kopiëren naar deze template.
 • Dan nog wat tips over de begroting. Ook daar moet je goed kijken wat wel en niet wordt vergoed. Dat verschilt per regeling. Zo kan catering bij sommige regelingen wel, bij andere regelingen weer niet. En als het kan, is het vaak ook een bepaald percentage. Tip hierbij is, hou 15% aan van het totale bedrag dat je wilt aanvragen tot een maximum van 2500 euro.

Tien tips voor het aanvragen van een subsidie

 • Zorg voor een goede visie
  Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft u als organisatie goed inzicht in hoe u zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Dan geeft dat een goed beeld van waar u kosten gaat maken en waar dus een subsidie het meest wenselijk is. Met een goede toekomstvisie kunt u gerichter zoeken.
 • Wees op de hoogte
  Daar waar de doelstellingen van het beleid gelijk lopen met de doelstellingen van uw organisatie liggen kansen. Veel van deze informatie haalt u uit de krant, vakbladen en regionale bladen. Ook op internet kunt u veel subsidie-informatie vinden. Als u van de diverse beleidsterreinen een goed beeld heeft, kunt u een match maken.
 • Zorg voor een goed netwerk
  Contact met bestuurders en ambtenaren is ook zeer zinvol. Zij kunnen u attenderen op subsidiemogelijkheden. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar de juiste personen. Uiteindelijk levert dit kostbare informatie op die u kunt gebruiken voor het indienen van een subsidieaanvraag.
 • Analyseer belanghebbenden
  Bepaal welke instantie naast uzelf er belang bij heeft dat uw project succesvol is. Als u die organisatie (veelal een overheidsinstantie) kunt aanwijzen, heeft u meestal de subsidieverstrekker te pakken.
 • Informatie verzamelen en kansen peilen
  Belangrijk is dat een aanvraag zo goed mogelijk aansluit bij het subsidieprogramma. Soms is het noodzakelijk dat u het subsidieproject iets wijzigt om binnen de voorwaarden te passen. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de voorwaarden waarop de subsidieverstrekker selecteert. Dat geldt zeker bij aanvragen die op kwaliteit met andere aanvragen moeten concurreren. Interessant zijn goede regelingsinformatie en eventuele beleidsstukken (van de diverse overheden) over het thema waar uw aanvraag betrekking op heeft. Als het mogelijk is om een aanvraag al op voorhand voor te leggen aan een verstrekker, is het zinvol dit ook te doen. De informatie die hieruit komt kunt u gebruiken om een aanvraag sterker te maken, of om alsnog af te zien van een aanvraag.
 • Wees op tijd
  Subsidie is een stimuleringsmiddel. Subsidie moet u over het algemeen aanvragen voordat u verplichtingen bent aangegaan. Veel subsidies kennen bovendien deadlines.
 • Controleer of u de subsidie werkelijk wilt
  Als de contouren van de subsidieaanvraag zichtbaar zijn, is het belangrijk dat u de opties mét en zonder subsidie naast elkaar houdt. Het kan zijn dat u – om voor subsidie in aanmerking te komen – het project moet aanpassen. Welk traject is voor u het aantrekkelijkst?
 • Wijs een verantwoordelijke aan
  Het is van belang dat iemand verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag en de realisatie van het project. Dit kan een medewerker zijn, maar ook een externe adviseur. Maak deze persoon verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat. Zo voorkomt u dat zaken rond de aanvraag en de verantwoording blijven liggen. De penningmeester is hiervoor de uitgelezen persoon.
 • Leg een dossier aan
  Bij subsidietoezeggingen horen verplichtingen. U moet daaraan voldoen om de toegezegde subsidie daadwerkelijk te ontvangen. Dat u de begrote kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt, moet u aantonen (soms met een accountantsverklaring). Verzamel daarom direct vanaf de start van de subsidieaanvraag bewijzen en leg deze systematisch vast. Dat bespaart u veel tijd op het moment dat u uw vaststellingsformulier moet inzenden en bij een eventuele controle.

Evalueer de voortgang met de verstrekker

Zeker bij omvangrijke projecten is het van groot belang om de subsidieverstrekker geregeld op de hoogte te stellen van de voortgang. Bij wijziging van het project gedurende de uitvoering is dit vaak een verplichting. Door regelmatig contact te onderhouden kunt u vroegtijdig knelpunten signaleren en indien mogelijk oplossen.

Relevante evenementen

Werven van bestuursleden

6 mei | 19:00 - 21:00

Sociale veiligheid

8 mei | 14:00 - 16:00

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!