Financiën

Samenwerken met bedrijven

Ook investeren steeds meer bedrijven in goede doelen via maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Bekijk dus ook steeds of daar financieringsmogelijkheden zijn.

Ondersteuning in de samenwerking met bedrijven

Hebben jullie interesse in een samenwerking met bedrijven, dan kun je hiervoor bij PEP terecht. Maak een afspraak via 070 302 44 44.

 • De jaarlijkse Maatschappelijke Beursvloer
  Op 24 oktober 2023 organiseerde PEP samen met partners als Social Club Den Haag en de Haagse Uitdaging, een Maatschappelijke Beursvloer. Hier kun je als maatschappelijke organisatie jouw hulpvraag formuleren en een passend bedrijf zoeken. Ook in 2024 gaan we weer een Beursvloer organiseren.
  Interesse? Meld je dan alvast aan bij m.m.salman@pepdenhaag.nl
 • De Haagse Uitdaging
  Deze is sinds begin 2023 weer opgestart. Hier kun je je vraag en uitdaging aanmelden. Zij gaan dan op zoek naar een bedrijf voor jou.

Wat is Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO)

Bij MBO gaat het echter niet zozeer om geld, maar meer om goederen, diensten of mensen die een bedrijf ter beschikking stelt van jouw stichting en/of vereniging. Ook hier kan uiteraard een marketingmotief aan ten grondslag liggen, maar dat doet er niet toe. Je bent er als organisatie mee geholpen en het draagt ook bij aan het bereiken van jouw organisatiedoelen in het verlengde van jouw maatschappelijke doelen.

MBO draait om de zogenaamde 5M’s:

 • Mensen: werknemers van een bedrijf zetten zich als vrijwilligers in voor een organisatie.
 • Middelen: een bedrijf geeft fysieke middelen aan een organisatie (bijvoorbeeld computers).
 • Munten: een bedrijf geeft financiële ondersteuning aan een organisatie.
 • Massa: een bedrijf verbindt zijn netwerk van bijvoorbeeld leveranciers en klanten met een organisatie.
 • Media: een bedrijf promoot een organisatie via zijn eigen communicatiekanalen, bijvoorbeeld via zijn website.

Net als bij sponsoring is het bij MBO aan te raden een zo duurzaam mogelijke relatie op te bouwen met het bedrijf waarmee je aan jouw organisatiedoelen werkt. Het is dus van belang een goed partnerschap aan te gaan. Vaak begint de samenwerking op basis van een gedeelde idealistische visie: hoe je als partners samen een steentje kunt bijdragen aan een prettiger samenleving.

Bedrijfsdoelen

Let wel: bedrijven hebben met MBO andere doelen op het oog dan met sponsoring, die vooral op naamsbekendheid is gericht. De doelen van MBO kunnen worden onderverdeeld in doelen voor het bedrijf als geheel, doelen voor teams en doelen voor de individuele werknemer. Wil je samenwerking met een bedrijf aangaan, dan doet je er goed aan deze doelen te betrekken bij de argumenten waarmee je het bedrijf wilt overtuigen om met jou in zee te gaan.

MBO-doelen voor het bedrijf

 • Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appél op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten en rekent bedrijven hierop af. Nederlandse consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 • Goed imago: het beïnvloedt de perceptie van het bedrijf door stakeholders en samenleving positief.
 • Grotere naamsbekendheid en onderscheiding van concurrenten
 • Uitbreiding van het netwerk en strategische samenwerking met externe partijen
 • Toegang tot nieuwe markten en nieuwe kennis; een voedingsbodem voor nieuwe producten en/of diensten
 • Aantrekkelijkheid als werkgever voor (nieuwe) werknemers

MBO-doelen voor teams uit een bedrijf

 • Gemeenschappelijke cultuur: de normen en waarden binnen het team worden versterkt.
 • Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
 • Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

MBO-doelen voor individuele medewerkers uit een bedrijf

 • Trots: medewerkers zijn trots op hun werkgever omdat die zich inzet voor de samenleving.
 • Betrokkenheid: medewerkers raken persoonlijker betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat deze hun de kans biedt zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens in plaats van als werknemer.
 • Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context dan die van hun dagelijkse werkkring.
 • Talentontwikkeling: onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in medewerkers naar boven.
 • Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
 • Nieuwe ontmoetingen, netwerken, doorbreken van routine, blikverruiming, waardering voor anderen, inspiratie en plezier.

Als je een bedrijf benadert voor een eventuele samenwerking, maak dan inzichtelijk

 • welke doelgroep je bedient;
 • wat jouw maatschappelijke meerwaarde is;
 • wat jou als organisatie uniek maakt;
 • en welke maatschappelijke bijdrage het bedrijf zou leveren indien het zich aan jouw organisatie verbindt.

Richt jouw focus op de drie aspecten binnen de voorgestelde samenwerking die voor het bedrijf van belang zijn. Zo kunt je voorstellen dat als het bedrijf bijdraagt aan activiteiten voor kinderen in armoede, je een fotoverslag daarvan op de website zult plaatsen waarin je het bedrijfslogo opneemt. Uiteraard deel je in jouw aanvraag mee dat je bij voorkeur met een team samenwerkt dat zelf ook als team deelneemt aan de activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een activiteit met de kinderen. Zoiets kan bijdragen aan teambuilding. En je weet natuurlijk als geen ander dat het contact met de kinderen mensen raakt en doet nadenken over zichzelf, hetgeen pure persoonlijke winst is: verrijking van het blikveld.

Maar het kan ook anders binnen MBO. Je kunt ook gewoon vragen of een bedrijf oude laptops heeft staan die je kunt gebruiken voor computerlessen aan kansarme kinderen. Of dat een bedrijf een website voor je wil bouwen, waarop het bedrijfslogo niet zal ontbreken. Ook kun je experts van een consultancybureau vragen een eenmalige bijdrage te leveren aan de opstelling van een strategisch plan. Kortom, wees creatief met wat je vraagt, en duid steeds de meerwaarde aan van de samenwerking voor het bedrijf én voor jouw doelgroep!

Kritische succesfactoren

Hoewel dat ‘samen bouwen aan een duurzame en prettige samenleving’ heel mooi klinkt, blijkt het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk om dit te organiseren. Je moet bij deze vorm van samenwerking rekening houden met enkele kritische succesfactoren. Die zijn er in twee soorten: in de voorbereidende en in de operationele fase, de fase dus waarin de samenwerking daadwerkelijk gaande is. NB Let op de parallellen met de tips omtrent sponsoring:

 • Voorbereidende fase
 • Bouwen aan wederzijds vertrouwen
 • Creëren van draagvlak en betrokkenheid bij directie en management (in o.m. het beleidsplan)
 • Communicatie (zie ook het volgende hoofdstuk)
 • Operationele fase
 • Communicatie, draagvlak en vertrouwen in stand houden (in o.m. het beleidsplan; zie ook volgend hoofdstuk)
 • Meten en evalueren. Het is dus van belang de doelen van de samenwerking SMART te formuleren.
 • Type programma bepalen (centrale aansturing of per afdeling?)
 • Focus op geografische ligging (geeft werknemers het gevoel daadwerkelijk bij te dragen aan de eigen omgeving)

Relevante evenementen

Workshop Vloggen met je smartphone

29 augustus | 08:00 - 17:00

Workshop Enquêtes en polls maken

3 september | 14:00 - 16:30

Module 1: Vrijwilligers vinden

17 september | 15:00 - 17:30

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!