Ja, dit is gratis voor Haagse maatschappelijke organisaties.