Bedrijven kunnen maatschappelijke organisaties helpen door een bijdrage te leven in de vorm van advies, menskracht, materialen, diensten, ruimte of vervoer (geen geld!).