Ondernemers en bedrijven die iets willen betekenen voor de samenleving en hun maatschappelijke betrokkenheid vorm willen geven. Elk bedrijf, groot of klein, heeft iets te bieden. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, met (overtollige) materialen, door overdracht van expertise of door het aanbieden van faciliteiten. Door hulp te bieden aan initiatieven die zij een warm hart toedragen, versterken ze niet alleen de lokale samenleving maar ook hun eigen (maatschappelijke) imago.

Maatschappelijke organisaties zoals stichtingen en verenigingen zetten zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. Zij beschikken daarbij niet altijd over voldoende middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken om hun doelen te verwezenlijken. Door kennis te maken met diverse ondernemers en organisaties kunnen knelpunten besproken en zelfs opgelost worden.

Gemeenten willen verbindingen leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties in hun stad en hun medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken.