De Maatschappelijke Beursvloer is een soort markt waar organisaties elkaar treffen. Maatschappelijke organisaties stellen zich in hun stand voor aan mensen uit het bedrijfsleven. Ze leggen hun hulpvraag uit en proberen bedrijven te interesseren voor hun missie of vraagstuk. Aanwezige matchmakers helpen de deelnemers bij hun zoektocht en brengen partijen bijeen.

Met bedrijven die willen bijdragen wordt ook gesproken over een geschikte tegenprestatie. Als partijen het eens zijn over hun match, dan worden de gemaakte afspraken genoteerd op een matchformulier. Beide partijen gaan met het matchformulier naar de notaris op de Beursvloer. Deze bekrachtigt de gemaakte afspraken en er volgt een foto-moment voor communicatie van de match op social media.

Na de Maatschappelijke Beursvloer neemt de vragende partij contact op met het bedrijf om de gemaakte afspraken tot uitvoering te brengen.