E-learning: Sensitiviteit voor diversiteit

We verschillen onderling van elkaar, maar zijn allemaal gelijkwaardig. De samenleving wordt sterker als alle talenten worden benut. Wat kun je doen om normen en waarden van anderen te herkennen. En hoe kun je op ....