Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3-10-2019.

PEP Den Haag wil voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid Webrichtlijnen versie 2 op niveau A. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website www.pepdenhaag.nl

We zijn ons ervan bewust dat er verbetermogelijkheden zijn wat betreft de toegankelijkheid van onze website. Aan deze verbeteringen werken wij momenteel. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

Wij hebben onze website laten toetsen door Stichting Accessibility en hebben n.a.v. hun aanbevelingen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen waren bijvoorbeeld het juiste gebruik van koppen in tekst en de omschrijvingen van afbeeldingen. Zelf checken wij nieuwe pagina’s steekproefsgewijs met een tool.

We schrijven waar mogelijk op B1 niveau. Soms gebruiken we wel vaktermen die voor onze doelgroep begrijpelijk zijn.

We vragen incidenteel advies aan stichting Voorall.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website of aangeboden documenten, laat het ons dan weten. Mail hiervoor: [email protected]. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. We zoeken graag naar een oplossing.

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

PEP Talk: Nieuwe vrijwillige energie

Hoe kunnen we leren van initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd en deze verduurzamen?